Saturday, 1 May 2021

Tandemuis en DJ

 Sjoe, baie water het onder die brug geloop sedert my laaste "blog post". Ek is egter nog hier, en my vingers en naalde is aan die werk!

My eerste projek wat ek kan wys is Boetie se tandekussing. Hy het onlangs sy eerste tand gewissel. Gegewe dat ons in 'n land is met baie kulture en tale, het ek bietjie gaan rondkyk oor hoe ander kulture en lande die tandmuis-ding doen. Ons het as kinders ons skoene gebruik, maar my kinders dra nie skoene nie, so 'n ander plan moes gemaak word. Sommige kulture het 'n glas met water gebruik, ander begrawe die tand en sommige gooi dit van die dak af...Baie interessant! Ek het toe op die idee van 'n tande kussing afgekom, en het blitsvinning een aanmekaar gesit.

Wow, lots of water has gone under the bridge since my last blog post. I am however still here and my fingers and needles are working hard!

My first project to show, is DS's tooth pillow. He lost his first tooth recently and considering that we live in a country with multiple cultures and languages, I decided to take a look around at all the ways how the tooth is presented for the tooth fairy. As children, we used our shoes, but my kids don't wear shoes, so a plan had to be made. Some cultures use a glass and water, some bury the tooth and others throw the tooth from the roof. It is all very interesting! Then I came across the concept of a tooth pillow and very quickly put one together.Ek het filt geneem, twee sirkels uitgesny asook 'n halwe sirkel. Die halwe sirkel dien as die sakkie waarin die tand gebêre moet word. Ek het als met gou met die hand vasgemaak en gestop, en 'n lint met knope vasgewerk sodat die kussing teen die bed kon hang en Tooth Fairy daarop geverf. Dit was baie vinnig en eenvoudig gemaak, en ek was nie heeltemal gelukkig op die ou end nie, maar die kussing is daar en dit is gebruik om die tande-skat vir die tandmuis veilig te hou.

I took some felt, cut out 2 circles and a semicircle. The semicircle acted as the pocket in which the tooth is placed. I stitched everything by hand and stuffed the pillow, added a ribbon and buttons so the pillow can hang from the bed post and painted Tooth Fairy on it. I was not too happy about the pillow, but it was there and it was used to keep the tooth-treasure safe for the tooth fairy.

Na die tyd het ek in my materiale gaan grou, vir die kinders 'n kans gegee om hul eie materiale te kies en ordentlike tande kussings gemaak. Ek het sommer vir beide kinders 'n kussing gemaak, sodat Sussie ook kan deel hê aan die opwinding.

Afterwards I went to my stash, allowed the kids to choose their own fabrics and I made a proper tooth pillow. I made one for both of them, so that DD can also have part in the excitement.Ek het vir die tandmuis 'n klein boodskap op geborduur, 'n tand vasgewerk asook die sakkie waarin die tand geplaas moet word. Beide kinders het besluit om 3 knippies aan die sakkie vas te werk...vir goeie sekuriteit :)

Die borduurwerk op die donker kussing is bietjie te vêr na links, maar ek gaan dit so los. Als op die groen kussing is beter gespasiëerd. Die kussings is gestop met vere van 'n ou kussing wat geskeur het. Nou is ons voorbereid vir die volgende tand se wissel!

I embroidered a small message for the tooth fairy on the pillow, added a tooth and a little bag into which the tooth will go for safe keeping. Both kids decided to have 3 clips on the bag...for better security :)

The embroidery on the dark pillow is a bit too far to the left, but I am going to leave it like that. The spacing on the green pillow is better. I stuffed the two pillows with feathers from an old pillow which got torn. Now we are prepared for the next tooth to fall out!

Verder werk ek nog aan DJ, alhoewel die spoed waarteen ek blokkies produseer byna tot 'n stilstand nou gekom het. Hier is nog 5 blokke wat ek tot op hede klaar het.

 I am still working on DJ, although the speed at which blocks are produced has slowed down to a crawl. Here are 5 blocks that I managed to finish so far.


 Ek werk aan nog 'n paar projekte, maar het nog nie iets om vir julle te wys nie. Hopelik sal en binne-kort iets hê.

Tot later!

 I am working on other projects too, but I don't have anything to show yet. Hopefully I will have something soon. 

See you soon!

No comments:

Post a comment

Jou kommentaar word baie waardeer. Ek geniet dit om jul opinies te lees. / Your comments are appreciated. I enjoy reading your opinions.