Thursday, 3 June 2021

Nuwer projekte en pret

Verlede jaar het ek vir 'n familielid gevra om 'n lys te maak van haar gunstelling blomme. Die idee is om te kyk of ek dit kan borduur. Ek het besluit ek gaan al die borduurwerk in rooi doen - dus "Redwork". Anders as my DJ projek - waar elke blok redelik baie voorbereiding vereis - wil ek net iets hê wat ek tussen-in net kan "optel en neersit" soos die tyd beskikbaar is. Hierdie is dan die twee stukke wat ek reeds gemaak het. Die blokke is 6.5" x 6.5", en die borduurwerk probeer ek by 5" x 5" hou. Net om die blok bietjie op te kikker, sit ek kraaletjies ook in die stukke, net so hier en daar.

Last year I asked a family member to list me her favourite flowers. The idea is to embroider them. I decided to do it in Redwork. Where the DJ blocks take a lot of prep-work, I wanted something that I can just "pick up and put down" as the time allows. Here then is two blocks that I have already made. The blocks are 6.5" x 6.5" and the embroidery I try to keep to 5" x 5". To jazz up the block, I am adding some beads, just here and there.


Saam met dit wil ek graag 'n kwilt maak wat ek oor ons sitkamerbank kan gooi. Ek het gereken dat die beste sal wees om dit uit my afvallappies te maak, eerder as om nou ten duurste materiaal te koop. So het ek dus nou begin om my afvallappies te sny, maar het baie min stukke wat 2.5" of groter gesny kan word. Ek het egter baie 1.5" en 1" stukkies...En toe begin ek speel...

Ek het die 1.5" stukkies geneem en uitgepak, sodat ek 'n voltooide blok van 8" x 8" kon maak (dus 64 blokkies) en toe verder my patroon gevolg en vir my nuwe laslappie maskers gemaak. Ek het op daardie stadium genoegsame stukkies gehad om 2 maskers te maak. Daar is nog baie afvallappies om op te sny, so ek verwag dat daar genoeg materiaal stukkies gaan wees vir nog maskers.

While I am doing that, I also want to make quilt to throw on our sofa. I reckoned that it would be best if I use my scraps to make the quilt, rather than buy new fabric. So I started cutting up my scraps and so far I don't have a lot of 2.5" or bigger pieces. I do have a lot of 1.5" and 1" pieces...And then I started to play...

I used the 1.5" pieces and laid them out to make a completed block of 8" x 8" (thus 64 pieces) and from there I followed the pattern to make my new patchwork masks. I ended up having enough pieces to make two masks. There are still a lot of scraps to cut, so I foresee a lot more pieces for masks.

  
Is daar enige projekte wat julle net vir die pret doen?

Tot later!

Is there any projects you are doing, just for fun?

See you later!
Saturday, 1 May 2021

Tandemuis en DJ

 Sjoe, baie water het onder die brug geloop sedert my laaste "blog post". Ek is egter nog hier, en my vingers en naalde is aan die werk!

My eerste projek wat ek kan wys is Boetie se tandekussing. Hy het onlangs sy eerste tand gewissel. Gegewe dat ons in 'n land is met baie kulture en tale, het ek bietjie gaan rondkyk oor hoe ander kulture en lande die tandmuis-ding doen. Ons het as kinders ons skoene gebruik, maar my kinders dra nie skoene nie, so 'n ander plan moes gemaak word. Sommige kulture het 'n glas met water gebruik, ander begrawe die tand en sommige gooi dit van die dak af...Baie interessant! Ek het toe op die idee van 'n tande kussing afgekom, en het blitsvinning een aanmekaar gesit.

Wow, lots of water has gone under the bridge since my last blog post. I am however still here and my fingers and needles are working hard!

My first project to show, is DS's tooth pillow. He lost his first tooth recently and considering that we live in a country with multiple cultures and languages, I decided to take a look around at all the ways how the tooth is presented for the tooth fairy. As children, we used our shoes, but my kids don't wear shoes, so a plan had to be made. Some cultures use a glass and water, some bury the tooth and others throw the tooth from the roof. It is all very interesting! Then I came across the concept of a tooth pillow and very quickly put one together.Ek het filt geneem, twee sirkels uitgesny asook 'n halwe sirkel. Die halwe sirkel dien as die sakkie waarin die tand gebêre moet word. Ek het als met gou met die hand vasgemaak en gestop, en 'n lint met knope vasgewerk sodat die kussing teen die bed kon hang en Tooth Fairy daarop geverf. Dit was baie vinnig en eenvoudig gemaak, en ek was nie heeltemal gelukkig op die ou end nie, maar die kussing is daar en dit is gebruik om die tande-skat vir die tandmuis veilig te hou.

I took some felt, cut out 2 circles and a semicircle. The semicircle acted as the pocket in which the tooth is placed. I stitched everything by hand and stuffed the pillow, added a ribbon and buttons so the pillow can hang from the bed post and painted Tooth Fairy on it. I was not too happy about the pillow, but it was there and it was used to keep the tooth-treasure safe for the tooth fairy.

Na die tyd het ek in my materiale gaan grou, vir die kinders 'n kans gegee om hul eie materiale te kies en ordentlike tande kussings gemaak. Ek het sommer vir beide kinders 'n kussing gemaak, sodat Sussie ook kan deel hê aan die opwinding.

Afterwards I went to my stash, allowed the kids to choose their own fabrics and I made a proper tooth pillow. I made one for both of them, so that DD can also have part in the excitement.Ek het vir die tandmuis 'n klein boodskap op geborduur, 'n tand vasgewerk asook die sakkie waarin die tand geplaas moet word. Beide kinders het besluit om 3 knippies aan die sakkie vas te werk...vir goeie sekuriteit :)

Die borduurwerk op die donker kussing is bietjie te vêr na links, maar ek gaan dit so los. Als op die groen kussing is beter gespasiëerd. Die kussings is gestop met vere van 'n ou kussing wat geskeur het. Nou is ons voorbereid vir die volgende tand se wissel!

I embroidered a small message for the tooth fairy on the pillow, added a tooth and a little bag into which the tooth will go for safe keeping. Both kids decided to have 3 clips on the bag...for better security :)

The embroidery on the dark pillow is a bit too far to the left, but I am going to leave it like that. The spacing on the green pillow is better. I stuffed the two pillows with feathers from an old pillow which got torn. Now we are prepared for the next tooth to fall out!

Verder werk ek nog aan DJ, alhoewel die spoed waarteen ek blokkies produseer byna tot 'n stilstand nou gekom het. Hier is nog 5 blokke wat ek tot op hede klaar het.

 I am still working on DJ, although the speed at which blocks are produced has slowed down to a crawl. Here are 5 blocks that I managed to finish so far.


 Ek werk aan nog 'n paar projekte, maar het nog nie iets om vir julle te wys nie. Hopelik sal en binne-kort iets hê.

Tot later!

 I am working on other projects too, but I don't have anything to show yet. Hopefully I will have something soon. 

See you soon!

Friday, 10 July 2020

Dans rompie

My Dogtertjie het onlangs begin danslesse neem. Sy moet onder andere 'n dans uniform dra, wat bestaan uit 'n ballet leotard en 'n tutu. Dit was 'n nagmerrie om dit in die hande te kry, maar ons het uiteindelik 'n tweedehandse stel kon kry. Saam met dit het ek na ons "Charity shop" toe gegaan en ek kon daar 'n leotard kry en 'n ander kledingstuk met 'n kant rompie, wat ek gekoop het om die kant te gebruik en dan 'n tutu vir haar te maak.

DD started dancing lessons recently. She has to wear a uniform, consisting out of a ballet leotard and a tutu. It was a nightmare to get hold of the uniform, but at last we do have one, albeit second hand. I also went to our thrift store and found another leotard and a dress with a net skirt, which I bought to use the net for a tutu.

 
Ek het die romp losgemaak van die hempie en toe verder die kant losgemaak van die onderrok. Die kant was in 3 stroke vasgewerk en ek moes elke strook apart lostorring. In die foto het ek die 3 stroke begin pas om te kyk hoe ek als weer aanmekaar kan sit. Die rek het ek gelukkig reeds gehad.

I removed the skirt from the shirt and further removed the netting from the petty coat. The netting was sewn in 3 strips so I removed each strip separately. In the photo I have started sizing up the netting to see how I could sew it all back together again. I had the elastic at home already.


Dit het my 3 probeerslae gekos voor ek die rekband ordentlik kon vasstik. (Ek doen laslappies en  kwiltwerk, nie kostuums nie LOL) Ek het die onderrok geneem, 'n breë strook uitgesny en met die 3rde probeerslag eers vasgestik en toe die rek deur gereig. Die vorige 2 probeerslae was die strook wat ek gesny het te smal gewees.

It took me 3 tries before I got the waistband right. (I am used to  patchwork and quilting, not costumes LOL). I took the petty coat and cut a wide strip from it, stitched it together and on the final try managed to get the elastic band through. The previous 2 turns I cut the strip to narrow.


Daarna het ek die 3 stroke kant geneem en hulle aangemaar vasgewerk en dit toe alles aan die rekband vasgewerk. Nou dat ek terugdink...volgende keer moet ek alles eers aanmekaar werk en laastens die rek inwerk...

Then I sewed the 3 strips of netting together and attached all of that to the waistband. In retrospect...next time I will first sew everything together and then add the elastic band in last...
 

Nou het Sussie nog 'n rompie om in te dans!

Now DD has another skirt to dance in!

Monday, 6 July 2020

Projekte tydens ons afsonderingsperiode

Hallo daar! Ek is so bly om weer agter my rekenaar te kan sit en 'n blog post te kan skryf. Sedert ons in afsondering gegaan het, vanaf 20 Maart tot nou, moes ek vele rolle vertolk, wat my natuurlik baie oorweldig het en my baie besig gehou het. Ek het min tyd gehad vir naaldwerk, maar hier is die projekte waarmee ek myself besig gehou het...

Hi there! I am so happy to be able to sit behind my pc and write a blog post. I had to play many roles since our lockdown started, from 20 March to now, which left me overwhelmed and busy. I did not have a lot of time for sewing, but these are the projects I have been busy with...


1. Maskers (natuurlik) / Masks (off course) 


 2 Die kinders se kwilte / The kids' quilts


Sussie se kwilt. Elkeen van hulle kon hul eie agterkant se materiaal kies. Sy het Paw Patrol gekies. Ek het die kwiltwerk 'n kombinasie van meandering en "doggy treats" gemaak. / DD's quilt. Each of them could chose their own backing. She chose Paw Patrol, so I did the quilting with meandering and "doggy treats"
 

Hier is die voltooide kwilt op haar bed. / Here is the finished quilt on her bed.

Boeta se kwilt. Hy het Minions vir sy agterkant gekies. Ek het die kwiltwerk blare gemaak, aangesien dit die tema van die materiale was (oerwoud) asook die blare van die Minions se klere. / DS's quilt. He chose Minions for his backing. I chose to quilt leaves for this quilt, as it fitted the theme of the fabric (jungle) as well as the outfits of the Minions.

 

Hier is die voltooide kwilt op sy bed. / Here is the finished quilt on his bed.


3. Ek het toe besluit dat dit is tyd vir 'n projek, wat ek al lankal al wou maak - die kinders se "Memory Quilts". Ek het al hulle baba klere, tot en met 18 maande ouderdom, gehou juis vir hierdie projek. Sussie is die jongste en is nou 4, so dis tyd dat hierdie klere verwerk word. Enige klere wat oorbly na hierdie projek, sal vir liefdadigheid gegee word.

3. After this, I decided to take on a project that I have been wanting to do for years - the kids' Memory Quilts. I kept there clothes up to the age of 18 months just for this project. DD is my youngest and is now 4, so it is time for the clothes to be processed. The clothes that will be left over after the project, will be donated to charity.


Sussie se klere / DD's clothes


 Boeta se klere / DS's clothes

 4. Ek het ook 'n paar DJ blokke gemaak. / I also completed a few DJ blocks


Tans word my naalwerk area hoofsaaklik as my tuis kantoor gebruik, so ek spandeer nie baie tyd aan my naalwerk nie. Hopelik sal dit binne-kort verander.

Tot later!

My sewing area is currently being used as a home office, so I am not spending much time on sewing. That will hopefully change soon.

Until later!

Sunday, 1 March 2020

Volgende 6 DJ blokke klaar

Ek het nog 6 blokke van my DJ klaar. Stadig maar seker begin hierdie kwilt nou vorm kry. Die tema vir hierdie blokke (behalwe 1) was fuzzy cutting en appliek. Dit was nie oorspronklik my idee om appliek nou al te doen nie. Ek wou dit vir laaste los, aangesien appliek gewoonlik vir my vinnig gaan. Maar, nadat ek myself die uitdaging gegee het om G11 (Blou blok met honde en strikkies) te doen (sien my vorige plasing) het die fuzzy cutting en appliek gogga baie hard gebyt LOL

I finsihed 6 more DJ blocks. Slowly the quilt is starting to get shape. The theme for these blocks (except 1) is fuzzy cutting and applique. I didn't plan on doing applique yet. I wanted to leave it for last as I find applique to go quickly. But, after challenging myself (see my previous post) to do G11 (Blue block with dogs and bows), I guess the bug just bit too hard LOL


Met die pienk blok, het ek my eie reel gebreek: "moenie stikwerk doen as jy moeg is nie". Ek het 23:00 gou-gou die blok aanmekaar gesit, net om te besef ek het my driehoeke verkeerd om vasgewerk. Die volgende oggend het ek dit gou reggestel...

I broke my own rule with the pink block: "don't stitch when you are tired". I quickly assembled the block 23:00 at night, just to discover I had my triangles the wrong way around. The next morning I corrected that...
Tussen-deur het ek vir my 'n nuwe pennetjiesak gemaak. My ou een is nou gedaan en het begin losskeur en uitrafel. Ek het nie 'n patroon gebruik nie, nie die grootte van die ou pennetjiesak as verwysing gebruik en gestik.

In the meantime I made a new bag for my pegs. The old one started to disintegrate. I didn't use a pattern but I did use the size of the old bag as a reference.