Saturday, 24 August 2019

Wat is volgende?

Nou dat die blou kwilt klaar is, het ek die volgende onvoldooide projek se boks uitgetrek. Ek het gemeen om weer aan die Blogger's BOM Kwilt te werk, maar ek het gou besef dat ek nog nie die korrekte uitleg in gedagte het nie en het die kwilt weer teruggesit in sy boks. Ek het toe die Borduur Kerskwilt uitgehaal en daaraan begin werk.

Now that the blue quilt is finished, I grabbed the next "work in progress" box. First I wanted to work on the Blogger's BOM quilt, but the layout baffled me again, and so I put that back. I grabbed the Embroidery Christmas Quilt and started working on that instead.


Hierdie foto is die vertrekpunt van hier af aan. Dis die vordering wat ek gemaak het, terug in Maart 2016. Vir die ander blokke wat reeds borduur is, gaan kyk op die skakel aan die regterkantste paneel genaamd "Embroidery". Die blog inskrywings sal daar vertoon.

This photo will be the reference point from here on. This is the progress I made back in March 2016. For the other completed blocks, please refer to the "Embroidery" link on the right hand panel. The blog posts will show up there.


Ek het hierdie week die 2 karakters in die middel voltooi en die halo van die ander engeltjies ook vasgewerk. Ek vind dit uitdagend om met die metaal gare te werk, so ek gaan probeer om al die metaal gare gedeeltes eers klaar te maak, sodat dit uit die pad kan kom. Nie heeltemal seker hoeveel vordering ek sal kan maak nie, aangesien als "terugkeur na normaal" volgende week, wanneer die skoolvakansie eindig en die normale roetines weer in plek val.

I completed the 2 characters in the center this week and the halo of each of the other angels. I find the metallic thread challenging to work with. So I am going to try and finish all the parts that requires the metallic thread first, then that is out of the way. I am not sure how much progress I am going to make, since everything returns "back to normal" next week when the school holidays comes to an end and normal routines fall in place again.

Dis dit vir nou. Tot later!

That's that for now. Until later! 

Sunday, 18 August 2019

Die Blou kwilt is klaar!

Eerstens, baie jammer aan almal wat kommentaar gelos het, wat geen terugvoer van my af gekry het nie. Vir een of ander rede het ek nie die kennisgewings gekry dat jul kommentaar geplaas was nie. Ek sal so spoedig moontlik daaraan aandag gee, en op jul plasings antwoord.

First of all, apologies for those who left comments, and who did not get any feedback from my side. For some  reason or another, I did not get the notifications that your comments were submitted. I will look into it soonest and reply on your comments.Na my vorige inskrywing, het ek terug gegaan na die omboorsel, die hoeke wat reeds vasgewerk was losgetorring en die hoeke weer vasgestik, die keer op die "korrekte" manier. Dit het 'n wêreld se verskil gemaak, en die afronding lyk soveel beter.

After my last post, I went back to the binding, undid the corners which were already stitched, and redid it all the "right" way. It made a world's difference and the finishing looks so much better.

Intussen het ek kort tye gehad om aan die omboorsel te werk en het gisteraand die laaste stukkie vasgewerk en die los gare ingewerk. Dis altyd 'n wonderlike gevoel om 'n klaarproduk te sien, met die wete dat daar soveel tyd, liefde en geduld in die projek ingegaan het.

I had short periods "here and there" to work on the binding and I finish the last bit last night. I also took care of the loose threads by hiding them into the quilt. It is always a wonderful feeling to see a finished project, especially when you know how much time, love and patience went into the project.

Die voorkant: Ek hou baie van die kontras in waarde en die effek wat dit skep. /  
The front: I like the contrast in value a lot and the effect that it brings.

Die rugkant: die gekleurde strook is bloot daar om die ekstra lengte/breedte aan die agterkant te gee. Die laken was net daardie stukke te smal om die hele rugkant te dek. /
The back: The coloured part is only there to give me the extra length/width at the back. The sheet was only that bit too narrow to cover the whole backing.

Die kwilt sal nou sy pad na sy nuwe eienaar maak, aangesien hierdie na 'n kollega gaan.

The quilt will now make it's way to it's new owner, as this is going to a colleague.

Met die projek agter die rug, het ons bietjie in die Black River National Gorges gaan stap vandag. Met al die reën wat ons die seisoen gekry het, het die rivier sterk gevloei. Dit was baie lekker om die rivier weer so vol te sien, aangesien die laaste paar jaar redelik droog was by ons.

With the project behind me, we went for a walk in the Black River National Gorges. The river was flowing strong thanks to the amount of rain that was falling this season. I am very happy to see the river so full, as it has been dry here the last few years.
Wat het julle gedoen hierdie naweek? 

Tot later!

What did you do this weekend?

Until later!

Saturday, 29 June 2019

Insig van 'n vriendin

Na my laaste blog inskrywing, het my  dierbare vriendin Astrid haar insig gegee oor waarom sy dink my omboorsel se hoeke nie reg wil omvou nie...en sy was reg!

Sy het vir my hierdie video skakel aangestuur, en ek het onmiddelik my fout besef - ek het my naat al die pad tot die einde gestik, en dan die omboorsel omgevou vir die volgende naat. Wat ek moes does was om 1/4" voor die einde te stop, die omboorsel te vou en dan met die volgende naat te begin.

So, hierdie naweek torring ek hoeke los en stik hulle weer KORREK vas!

Ek het sulke wonderlike vriendinne :)

My dearest friend Astrid, gave me her insight on why she thinks my corners didn't fold properly, after she read my previous blog entry...and she was right!

She send me this video link and I immediately realised what I did wrong - I stitched the seam all the way to the end and then folded the binding and restarted, instead of stopping 1/4" before the end and then folding the binding before restarting. 

So this weekend I am ripping seams and restitching them the CORRECT way!

I have such wonderful friends :)

Sunday, 23 June 2019

Omboorsel aan die gang

Die omboorsel vir die blou kwilt is aan die gang. Die grootste vordering is hierdie week gemaak. Donderdag het ek die omboorsel se stroke gesny en aan mekaar vasgewerk. Vrydag het ek die omboorsel aan die voorkant van die kwilt vasstik.

The binding for the blue quilt is getting along. The biggest progress was made this week. On Thursday I cut the strips and stitched them together. On Friday I managed to stitch the binding to the front of the quilt.Vandag kon ek 'n gedeelte van die omboorsel met die hand aan die agterkant van die kwilt vaswerk (die stuk tussen die twee rooi pyltjies is vasgewerk).

Today I had some time to hand stitch a part of the binding to the back (the section between the two red arrows are stitched down). 


Ek is nie seker wat hier verkeerd gegaan het nie. Die hoek wil nie mooi omvou nie. Ek vermoed die hoek is dalk verkeerd vasgestik en sal losgetorring en weer vasgewerk moet word

I am not sure what went wrong here. The corner doesn't want to fold back properly. I might have to undo that part and try again.Ek dink en gaan eers daaroor slaap :)

I think I am going to sleep on it first :)

Wednesday, 5 June 2019

Blou Kwilt - vordering!

Die einde is in sig vir hierdie projek. Ek het so "aan en af" aan die kwilt gewerk, en het gisteraand die laaste kwiltwerk gedoen.

Nou moet ek die omboorsel aanwerk, die los gare verwerk, die kwilt was en dan kan dit aangestuur word.

The end is in sight for this project. I have been working on the quilt "on again off again". Last night I finished the last of the quilting. 

Now I have to do the binding, take care of all the loose threads, wash the quilt and then it is good to go.


Ek het net die kwilt oor ons bed gegooi. Al moet ek nou self so sê, ek dink die kwilt vertoon nogal mooi. / I just draped the quilt over our bed. Even if I have to say so myself, this quilt does look good.

 

Die kwiltwerk van nader / A close up of the quilting.


Die randstrook het ek op 'n eenvoudige kwilt patroon besluit - reguit lyne weerskante van die nate. Ek is nie seker of dit is omdat ek "moeg" raak vir die kwilt en/of dit is omdat ek geen inspirasie vir 'n beter patroon kon kry nie.

I decided on a simple pattern for the border - straight lines either side of the seam. I am not sure whether it is because I am getting "tired" of this quilt or if I just couldn't find any inspiration for a better pattern.


Hierdie strook aan die rugkant, moes ek inwerk sodat ek genoegsame lengte aan die rugkant kon kry, anders wat dit 'n bietjie te knap na my sin.

I had to work this strip into the backing, just to make sure that I have enough length at the back, otherwise it would have been a bit of a "squeeze".


Nog 'n foto van die kwiltwerk aan die angterkant / Another pic of the quilting on the back

Ek is oor die algemeen baie tevrede met hierdie kwilt. Dis die eerste keer wat ek werklike "free motion quilting" gedoen het. Dis nou nie skou kwalitiet nie, maar ek is baie tevrede.

Tot later!

I am very happy with the end result. This is the first time I am doing real "free motion quilting". It isn't quilt show quality, but I am satisfied.

Until later!