Sunday, 1 October 2017

Net betyds vir die somer

Ek het uiteindelik iets om oor te blog! Daar is niks beter as die gevoel van prestasie wanneer jy 'n projek voltooi nie.

Finally, I have something to blog about! There is nothing better than the feeling of achievement when you finish a project.

Verlede jaar het ek begin om vir die slaapkamers nuwe gordyne te maak. Die rede was omdat dit belaglik warm raak in die somer en om die heeltyd die lugverkoelers aan te hê het ons sakke diep geruk. So ek het besluit om gordyne met "blackout" te maak met die hoop dat ek so bietjie van die direkte sonlig en hitte uit die kamers kan hou deur die somersdae.

Last  year I started making new curtains for the bedrooms. The reason was that it gets unbelievably hot here in the summer and to use the air conditioners the whole time just emptied our pockets. So I decided to make curtains with blackout, hoping that I can block some of the direct sunlight and heat out of the rooms during the summer days. 

Ek verwys terug na hierdie blog inskrywing waar ek die kinders se kamergordyne gemaak het.

I refer back to this blog post, where I made the kids' room curtains.


Kort daarna het ek die gang (wat na die kamers lei) se gordyne ook gemaak en daar gestop.

Shortly thereafter, I managed to complete the curtains for the hallway, leading to the bedrooms, and that is where it ended.

 Die ingang na die gang / The entrance to the hallway

Die agterkant. Hier kan julle die sonblok voering duidelik sien / The back. Here you can see the blackout clearly. 
 

Noudat die somer weer oppad is, het ek dit goed gedink om die ander kamer se gordyne klaar te maak. Ai, maar dis lekker om 'n projek af te handel!

Now that the summer is on its way, I considered finishing the other room's curtains. Oh boy, it is so nice to have a project completed!

Hoe berei julle voor vir somer? Tot later.

How do you prepare for summer? Until later.


Wednesday, 8 February 2017

Bokant is klaar

So tussen deur die skoolvakansie, Nuwe Jaar vieringe en siklone, het ek bietjie-bietjie bly werk aan die blou kwilt. Ek het gister die buiterand aangewerk en kan uiteindelike vir julle die kwilt-in-wording wys.

In between the school holidays, New Year celebrations and cyclones, I managed to do some work on the blue quilt, bit by bit. Yesterday I added the border and now I can finally show you the quilt-in-progress.


Hierdie is nadat ek al die driehoeke gestik het en die patroon op die vloer uitgelê het. Ek het lank geneem om als vas te werk, want ek was nie gelukkig met die rigting van die "vissies" materiaal nie. Ek het oorspronklik gedink dat ek die rigting van die visse en seegras dieselfde binne-in 'n driehoek sou hou, maar toe stik en sny ek twee driehoeke verkeerd en dit mors toe alles op. Ek het beperkte materiaal en kon nie net twee ekstra driehoeke sny nie. Na 'n lang tyd van raad vra, het ons toe besluit om die rigting van die materiaal te ignoreer en nou maar net als "deurmekaar" vas te stik.

This is after I pieced the triangles together and placed everything on the floor for the layout. It took me a long time to piece everything together, because I was not happy with the direction of the "fish" fabric. Originally I wanted the direction of the fish and the sea grass to be the same within a triangle, but then I went and sewed and cut two triangles the wrong way, which messed up everything. I had limited fabric, so I couldn't just cut two more triangles. After some time, and asking may people for advice, we decided to ignore the direction of the fabric and just sew things "randomly" together.
Ek het net so gesukkel met die buiterand. Ek was 20cm se materiaal kort om die rand te maak soos ek oorspronklik wou. Ek moes toe die stroke smaller sny en het later in desimale getalle ingegaan om seker te maak die finale strook is die regte breedte. Wow, was dit 'n kopkrapper! Nie te min, die stroke is gesny - sommer 'n klomp op 'n slag want ek was nie meer lus vir baie tyd daaraan spandeer nie, veral nie na al die wiskunde nie LOL - en vinnig is die randstroke klaar.

I had just as much difficulty with the border. I was 20cm short on fabric for designing the border as I originally wanted. I had to make the strips thinner and later went into decimal numbers to be sure the border was the right width. Wow, what a brain teaser! None the less, the strips were cut - a few at a time since I wasn't in the mood for spending a lot more time on them, especially after all the math LOL - and soon the border was finished.


Hierdie is dan die produk van baie dinkwerk...Dit het 'n finale stryk nodig voordat ek watte ersel en 'n agterkant gaan soek tussen my materiale en die rygwerk laat begin.

This is then the product of a lot of thinking...It needs a final ironing before I get the batting and backing from my stash and start on the basting.

Ek moet erken, die uitdagings met hierdie kwilt was pret, maar nou wil ek iets eenvoudigs hê om te doen.

Tot later!

I will admit, the challenges with this quilt was fun, but now I need something more simple to do. 

Until later!

Saturday, 14 January 2017

Talipot

'n Kort rukkie gelede is ons as gesin na die Pamplemousses Tuine, vir 'n uitstappie.

Ons het spesifiek gemik om 'n baie besonderse boom te gaan besigtig.

A short while ago we went as a family to the Pamplemousses Gardens.

We went specifically to see a certain special tree.Ons het gaan kyk na die Talipot. Dis 'n boom wat baie lank neem om volwasse te word en dan slegs een maal te blom voordat dit doodgaan. Die resultaat is 'n blomvertoning wat skrik vir niks!

We went to see the Talipot. It is a tree that takes a long time to reach maturity and then only blooms once before it dies. The result is a majestic flower show!

 

Die inligtingsbordjie in die tuine rakende die Talipot / The information board in the gardens, regarding the Talipot

Ek en die kinders staan aan die voet van die boom. / The children and I are standing at the base of the tree.   


 Die pragtige blomme van die Talipot / The beautiful flowers of the Talipot.


Om meer te lees oor die Talipot, kliek hier.

To read about the Talipot, click here.

Lekker naweek vir almal!

Have a wonderful weekend!

 

Monday, 5 December 2016

Flamboyant

In November en Desember, blom die pragtige Flamboyant hier in Mauritius.

Waar ek kon het ek foto's geneem van 'n paar Flamboyant bome in ons dorpie, terwyl ek terug gekeer het van die poskantoor af.

In November and December, the beautiful Flamboyant blooms here in Mauritius.

Where I had the chance, I took some photos of Flamboyant  trees in our town while on my way back from the post office.

Kliek hier vir meer inligting oor hierdie boom / Click here for more information about this tree
 

Tuesday, 22 November 2016

Verrassings!

Hier in Mauritius kan geluk jou soms op die vreemdste manier tref. Manlief was besig om deur die advertensies te blaai nou-die-aand, en toe sien hy 'n advertensie wat my aandag soos 'n magneet getrek het. Daar is iemand wat 'n Butterfly naaldwerkmasjien MET sy "treadle" tafel verkoop. 'n Paar boodskappe later is dit afgespreek dat ek die stel sal koop.

Die advertensie het genoem dat hulle is geleë in Bel Air, in die Suide. Dus het ons dit op die kaart gaan soek en het soentoe gekry. Daar gekom, het die persoon ons ingelig dis die verkeerde Bel Air (Grand Bel Air), en dat daar nog een is, in die Weste. So toe is ons na die korrekte Bel Air (Bel Air Riviere Seche) om die masjien en tafel te gaan optel. Op die kaart kan julle ons roete sien. Die kaart bereken dit is 'n amper 3 uur roete. Ons het 4 uur gery en moes iewers stop om te eet - wat natuurlik nou onbeplan was - wat 'n ekstra uur by ons ry tyd gesit het. Dus was dit 'n 5 uur heen en weer trip, maar dit was die moeite werd!


Here in Mauritius, luck can catch you in the strangest of ways. Hubby was paging through the classifieds one evening and saw an advert that grabbed my attention like a magnet. Someone was selling a Butterfly sewing machine WITH its treadle table. After a few messages, it was agreed that I will buy the set.

The advert stated that it was situated in Bel Air, in the South. So we checked on the map and went our merry way. When we reached our destination, it was the wrong Bel Air (Grand Bel Air) and we discovered there was another Bel Air (Bel Air Riviere Seche) in the West. So we went there to collect the machine and table. The map calculated that it should have been an almost 3 hour drive. We drove for 4 hours and we had to stop to get something to eat, which wasn't planned. Our total trip there and back was 5 hours long, but it was worth it!

Toe ons by Bel Air Riviere Seche aankom, is ons versoek om by die ou poskantoor te wag vir die verkoper. Ons het 'n rukkie gesoek vir die gebou, maar het dit wel later gevind...Nodeloos om te sê dis nie wat ons verwag het nie.

When we reached Bel Air Riviere Seche, we were requested to wait for the seller at the old post office. We searched a while for the building, but found it eventually...Needless to say it was not what we expected.


Hier is wat ons saam met ons terug huistoe gebring het:

Here is what we brought back home with us:

 


Die masjien is werkend, maar het beslis aandag nodig. Volgens die eienaar is dit in 2005 gekoop. En kan jy meer - dis elektries! Die versiering op die masjien is vir my baie mooi en ek glo na so bietjie "liefde" gaan die masjien nog beter lyk ook. Die tafel vermis 'n verlengingsblad en die treadle kabel is weg, maar dit kan ons ook aanskaf soos nodig.

The machine is working, but it needs some tlc. According to the owner, it was bought in 2005, and will you believe, it is electric! The decorations on the machine are very beautiful and I am sure that after some "love" it will look even better. The table is missing a extension table and the treadle cable is missing, but that we can add as necessary. 

Sommige van julle sal onthou dat ek 'n paar jaar terug 'n soortgelyke masjien as 'n geskenk by Manlief gekry het. Hier is die blog inskrywing daarvoor.

Some of you will remember that I got a similar machine as a gift from Hubby, some years ago. Here is that blog entry.

Wel, hoe het julle jul naweek spandeer?

Well, how did you spend your weekend?