Wednesday, 8 February 2017

Bokant is klaar

So tussen deur die skoolvakansie, Nuwe Jaar vieringe en siklone, het ek bietjie-bietjie bly werk aan die blou kwilt. Ek het gister die buiterand aangewerk en kan uiteindelike vir julle die kwilt-in-wording wys.

In between the school holidays, New Year celebrations and cyclones, I managed to do some work on the blue quilt, bit by bit. Yesterday I added the border and now I can finally show you the quilt-in-progress.


Hierdie is nadat ek al die driehoeke gestik het en die patroon op die vloer uitgelê het. Ek het lank geneem om als vas te werk, want ek was nie gelukkig met die rigting van die "vissies" materiaal nie. Ek het oorspronklik gedink dat ek die rigting van die visse en seegras dieselfde binne-in 'n driehoek sou hou, maar toe stik en sny ek twee driehoeke verkeerd en dit mors toe alles op. Ek het beperkte materiaal en kon nie net twee ekstra driehoeke sny nie. Na 'n lang tyd van raad vra, het ons toe besluit om die rigting van die materiaal te ignoreer en nou maar net als "deurmekaar" vas te stik.

This is after I pieced the triangles together and placed everything on the floor for the layout. It took me a long time to piece everything together, because I was not happy with the direction of the "fish" fabric. Originally I wanted the direction of the fish and the sea grass to be the same within a triangle, but then I went and sewed and cut two triangles the wrong way, which messed up everything. I had limited fabric, so I couldn't just cut two more triangles. After some time, and asking may people for advice, we decided to ignore the direction of the fabric and just sew things "randomly" together.
Ek het net so gesukkel met die buiterand. Ek was 20cm se materiaal kort om die rand te maak soos ek oorspronklik wou. Ek moes toe die stroke smaller sny en het later in desimale getalle ingegaan om seker te maak die finale strook is die regte breedte. Wow, was dit 'n kopkrapper! Nie te min, die stroke is gesny - sommer 'n klomp op 'n slag want ek was nie meer lus vir baie tyd daaraan spandeer nie, veral nie na al die wiskunde nie LOL - en vinnig is die randstroke klaar.

I had just as much difficulty with the border. I was 20cm short on fabric for designing the border as I originally wanted. I had to make the strips thinner and later went into decimal numbers to be sure the border was the right width. Wow, what a brain teaser! None the less, the strips were cut - a few at a time since I wasn't in the mood for spending a lot more time on them, especially after all the math LOL - and soon the border was finished.


Hierdie is dan die produk van baie dinkwerk...Dit het 'n finale stryk nodig voordat ek watte ersel en 'n agterkant gaan soek tussen my materiale en die rygwerk laat begin.

This is then the product of a lot of thinking...It needs a final ironing before I get the batting and backing from my stash and start on the basting.

Ek moet erken, die uitdagings met hierdie kwilt was pret, maar nou wil ek iets eenvoudigs hê om te doen.

Tot later!

I will admit, the challenges with this quilt was fun, but now I need something more simple to do. 

Until later!

Saturday, 14 January 2017

Talipot

'n Kort rukkie gelede is ons as gesin na die Pamplemousses Tuine, vir 'n uitstappie.

Ons het spesifiek gemik om 'n baie besonderse boom te gaan besigtig.

A short while ago we went as a family to the Pamplemousses Gardens.

We went specifically to see a certain special tree.Ons het gaan kyk na die Talipot. Dis 'n boom wat baie lank neem om volwasse te word en dan slegs een maal te blom voordat dit doodgaan. Die resultaat is 'n blomvertoning wat skrik vir niks!

We went to see the Talipot. It is a tree that takes a long time to reach maturity and then only blooms once before it dies. The result is a majestic flower show!

 

Die inligtingsbordjie in die tuine rakende die Talipot / The information board in the gardens, regarding the Talipot

Ek en die kinders staan aan die voet van die boom. / The children and I are standing at the base of the tree.   


 Die pragtige blomme van die Talipot / The beautiful flowers of the Talipot.


Om meer te lees oor die Talipot, kliek hier.

To read about the Talipot, click here.

Lekker naweek vir almal!

Have a wonderful weekend!

 

Monday, 5 December 2016

Flamboyant

In November en Desember, blom die pragtige Flamboyant hier in Mauritius.

Waar ek kon het ek foto's geneem van 'n paar Flamboyant bome in ons dorpie, terwyl ek terug gekeer het van die poskantoor af.

In November and December, the beautiful Flamboyant blooms here in Mauritius.

Where I had the chance, I took some photos of Flamboyant  trees in our town while on my way back from the post office.

Kliek hier vir meer inligting oor hierdie boom / Click here for more information about this tree
 

Tuesday, 22 November 2016

Verrassings!

Hier in Mauritius kan geluk jou soms op die vreemdste manier tref. Manlief was besig om deur die advertensies te blaai nou-die-aand, en toe sien hy 'n advertensie wat my aandag soos 'n magneet getrek het. Daar is iemand wat 'n Butterfly naaldwerkmasjien MET sy "treadle" tafel verkoop. 'n Paar boodskappe later is dit afgespreek dat ek die stel sal koop.

Die advertensie het genoem dat hulle is geleë in Bel Air, in die Suide. Dus het ons dit op die kaart gaan soek en het soentoe gekry. Daar gekom, het die persoon ons ingelig dis die verkeerde Bel Air (Grand Bel Air), en dat daar nog een is, in die Weste. So toe is ons na die korrekte Bel Air (Bel Air Riviere Seche) om die masjien en tafel te gaan optel. Op die kaart kan julle ons roete sien. Die kaart bereken dit is 'n amper 3 uur roete. Ons het 4 uur gery en moes iewers stop om te eet - wat natuurlik nou onbeplan was - wat 'n ekstra uur by ons ry tyd gesit het. Dus was dit 'n 5 uur heen en weer trip, maar dit was die moeite werd!


Here in Mauritius, luck can catch you in the strangest of ways. Hubby was paging through the classifieds one evening and saw an advert that grabbed my attention like a magnet. Someone was selling a Butterfly sewing machine WITH its treadle table. After a few messages, it was agreed that I will buy the set.

The advert stated that it was situated in Bel Air, in the South. So we checked on the map and went our merry way. When we reached our destination, it was the wrong Bel Air (Grand Bel Air) and we discovered there was another Bel Air (Bel Air Riviere Seche) in the West. So we went there to collect the machine and table. The map calculated that it should have been an almost 3 hour drive. We drove for 4 hours and we had to stop to get something to eat, which wasn't planned. Our total trip there and back was 5 hours long, but it was worth it!

Toe ons by Bel Air Riviere Seche aankom, is ons versoek om by die ou poskantoor te wag vir die verkoper. Ons het 'n rukkie gesoek vir die gebou, maar het dit wel later gevind...Nodeloos om te sê dis nie wat ons verwag het nie.

When we reached Bel Air Riviere Seche, we were requested to wait for the seller at the old post office. We searched a while for the building, but found it eventually...Needless to say it was not what we expected.


Hier is wat ons saam met ons terug huistoe gebring het:

Here is what we brought back home with us:

 


Die masjien is werkend, maar het beslis aandag nodig. Volgens die eienaar is dit in 2005 gekoop. En kan jy meer - dis elektries! Die versiering op die masjien is vir my baie mooi en ek glo na so bietjie "liefde" gaan die masjien nog beter lyk ook. Die tafel vermis 'n verlengingsblad en die treadle kabel is weg, maar dit kan ons ook aanskaf soos nodig.

The machine is working, but it needs some tlc. According to the owner, it was bought in 2005, and will you believe, it is electric! The decorations on the machine are very beautiful and I am sure that after some "love" it will look even better. The table is missing a extension table and the treadle cable is missing, but that we can add as necessary. 

Sommige van julle sal onthou dat ek 'n paar jaar terug 'n soortgelyke masjien as 'n geskenk by Manlief gekry het. Hier is die blog inskrywing daarvoor.

Some of you will remember that I got a similar machine as a gift from Hubby, some years ago. Here is that blog entry.

Wel, hoe het julle jul naweek spandeer?

Well, how did you spend your weekend?

Wednesday, 19 October 2016

Gordyne

Dit het die afgelope paar weke sommer vinnig al hoe warmer begin word. Die slaapkamers kry veral swaar in die somer, aangesien die middag son die kamers bak. Om te poog om die kamers koeler te hou hierdie somer, het ek besluit om sonblok gordyne te maak.

It has become hotter and hotter the last few weeks. The bedrooms suffers quite a lot in the summer because the afternoon sun shines on the rooms and then it feels like an oven in there. To try and keep the rooms cooler this summer, I decided to make blackout curtains.

"Blackout" Voering / Blackout Lining

 Nuwe gordyn materiaal / New curtain fabric 

Soos wat ek die tyd het, sny ek die panele en doen die nodige voorbereiding. Wanneer die kinders my 'n kans gee, dan werk ek die voering aan die gordyn vas en hang die gordyn op. Wanneer Boetie my help, neem dit seker so 2 - 3 uur per paneel.

As I have the time, I would cut the panels and do the necessary preparations. When the kids give me a chance, I would attach the lining and put the curtains up. If DS is helping, then each panel takes about 2 - 3 hours.
 Panele word gesny op die kombuisvloer (die grootste beskikbare oppervlak) / The panels are cut on the kitchen floor (the biggest available space)

 Die some word dan gemeet en ingestryk, die voering word ingewerk en alles word vasgestik. / The seems are then measured and ironed in, the lining is added and everything is stitched together.

 Transformasie van die kinders se kamer: 4 dae/2 naweke in totaal geneem. / Transformation of the kids' room: total of 4 days/2 weekends.Nou moet ek nog die hoofslaapkamer se gordyne en die gang se gordyne doen. Tot later!

Now I need to start on the main bedroom's and the hallway's curtains. Until later!