Thursday, 12 February 2015

Sommer 'n klomp goed

My kwiltwerk op Broer 2 se kwilt vorder redelik goed. Ek het nou die medalje-gedeelte klaar en het net die randstroke oor om te kwilt. Daarvoor moet ek eers die kwiltpatroon op die kwilt/materiaal merk.

My quilting on Brother 2's quilt is coming along well. I have finished quilting the medallion and have only the borders still to quilt. For that I first need to draw the quilting pattern onto the quilt/fabric.


Ek het 'n blaaskans van die kwilt nodig gehad. Ek het dit egter nie besef nie, totdat 'n tydskrif my aandag getrek het verlede naweek. Dis 'n "stitchery" tydskrif, so ek kyk hulle gewoonlik mis. Maar hierdie keer was daar 'n kit bygewees en dis die kit wat my aandag getrek het

I needed a break from the quilt. However, I didn't realise it until  a magazine caught my attention last weekend. It is a stitchery magazine, so normally I look right pass them. But this time there was a kit with the magazine and it is this kit that caught my eye.


Ek het op laerskool laas kruissteek gedoen, so ek was opgewonde en angstig op dieselfde tyd. Teen die einde van Sondagaand het ek al 'n hele paar steke op die gaas gehad en 5 dae later is die eerste van die twee items klaar! Ek het met die skêr-gelukbringertjie (is dit die regte woord?) eerste begin, omdat dit die makliker projek is.

The last time I did cross stitching was in primary school, so I was excited and anxious at the same time. By Sunday night I had a few stitches on the aida and 5 days later I had the first item done! I decided to make the scissor fob first, because it was the easier project.

Vordering teen Sondagaand / Progress by Sunday night
Die agterkant / The back

Kant en klaar / Finished

Die volgende item is natuurlik die skêr houertjie, maar dit gaan my 'n rukkie neem. Ek sal maar tussen-deur die kwiltwerk daaraan aandag gee, anders gaan die kwilt nooit klaarkom nie.

The next item is off course the scissor keeper, but that might take me some time. I will work on it in-between the quilting, otherwise the quilt will never be finished.

Laastens, ek het 'n lieflike, geborduurde handdoek ontvang vanaf my vriendin Dilene, asook 'n kombers vir my seuntjie wat sy self gemaak het. Ek weet nie van julle nie, maar ek is dol daaroor om (aangename) verrassings in die pos te kry en hierdie was beslis 'n aangename verrassing.

Lastly, I received a lovely embroidered towel from my friend Dilene, as well a blanket for my son which she also made herself. I don't know about you, but I love getting (pleasant) surprises in the mail and this was indeed a pleasant surprise.

Die borduurwerk op die handdoek / Emboridery on the towel

 
Naby foto vir die detail / Close up for the detail

Boetie se kombers / DS's blanket

Dis wonderlik om kreatiewe vriendinne te hê. Dankie Dilene! Jy het my dag gemaak!

It is wonderful to have creative friends. Thanks Dilene! You made my day!


Monday, 2 February 2015

Kwiltwerk tot dusver

Tot dusver het ek 'n groot deel van die kwiltwerk op Broer 2 se kwilt klaar. Op die oomblik is daar nog so 'n bietjie werk wat ek moet klaarmaak in die medalje-gedeelte voordat ek kan voortgaan en die rante kwilt.

Die kwiltwerk vertoon nie so goed op die voorkant nie, so ek wys net die agterkant.

So far I have quilted a large part of Brother 2's quilt. At the moment, there is still some quilting to be done on the medallion part of the quilt before moving on to the borders.

The quilting doesn't show so well on the front, so I am only showing the back.
Tuesday, 6 January 2015

Veranderinge

Ek is ook besig om my blog 'n "face lift" te gee. Wees asb geduldig terwyl ek die veranderinge maak. Enige insette/voorstelle is ook welkom.

I am also busy giving my blog a "face lift". Please be patient while I make the changes. Any input/suggestions are welcome.

Broer 2 kwilt vordering

Voorspoedige 2015 aan almal! Hoop dis 'n jaar propvol van alles wat mooi is.

Happy 2015 everybody! Hope this is a year filled with everything that is good and beautiful.

Ek het nie veel gedoen nadat ek die hartjies-kwilt voltooi het nie. Ek het 'n blaaskans nodig gehad en het dit geneem. Verlede week het ek weer begin met my kwiltwerk deur aan Broer 2 se kwilt te werk en het die bokant klaargemaak. Die rugkant is gesny, asook die watte-ersel, en ek kan nou begin met die rygwerk.

I didn't do much after I completed the hearts quilt. I needed a rest and thus took it. Last week I restarted my quilting and worked on Brother 2's quilt. I have completed the top. The backing and batting is cut and I can begin with the bastingEk was besig om die buitenste rand vas te werk, toe ek besef maar my paneel is te kort. Eers het ek gedog ek het verkeerd gesny, maar na verdere ondersoek het ek ontdek dat ek het 'n naat heeltemal misgestik en dus was die een kant van die kwilt langer as die ander kant. Gelukkig was dit 'n maklike fout om te herstel en in 'n japtrap is die bokant voltooi. In die eerste foto kan julle sien wat die kumulatiewe gevolg was van daardie fout, in die hoek regs-bo...

While I was busy adding the last border, I noticed that my panel came up short. First I thought that I cut the fabric wrong, but after some investigation I realised that I miss-stitched a seam and thus the one side of the quilt was longer than the other. Luckily this was an easy fix and in no time the top was finished. In the first photo, you can see what the cumulative result was from that mistake, in the corner top right...

Tot later!

Until later!

Sunday, 14 December 2014

Hartjies-kwilt is klaar

Die hartjies-kwilt is klaar en is oorhandig aan die kliënt. Ek kan nie beskryf hoe verlig ek gevoel het toe die kliënt vir my sê hoe tevrede sy is nie. Ek het nou wel 'n week oor my tyd gegaan, maar alles is betyds klaar vir Kersfees - aangesien hierdie 'n kersgeskenk is.

The hearts quilt is finished and handed over to the client. I can't describe to you the relieve I felt when she told me how satisfied she is about the quilt. I did go a bid over my allotted time,  but everything is finished for Christmas - since this is a Christmas present.


Hier is die kwilt, oorgegooi op ons bed. Die kwilt meet 60" x 72". Boeta is heerlik aan die speel met pappa se boek aan die linkerkant...

Nou na die volgende kwilt! Maar eers na 'n ruskansie.

Here is the quilt, draped over our bed. The quilt measures 60" x 72". DS is happily playing with dad's book on the left....

Now, on to the next quilt! But first a short rest.