Friday, 5 September 2014

Ek het iets gedoen!

Ek kan nou ongelukkig nie spog met 'n kwilt wat klaar is nie, alhoewel die gevoel dat ek iets voltooi het is beslis daar. Ek het die materiale, wat ek in Julie ontvang het, begin voorberei vir die kwilt wat ek moet maak. Gistraand het ek die eerste appliek-blok voltooi en die tweede blok is voorberei en reg vir my om op te tel en vas te werk.

I can't brag with a finished quilt. However, the feeling that I completed something is definitely there. I cut the fabrics, which I received in July, and started prepping them for the quilt that I am making. Last night I finished the first applique block and the second block is ready and waiting to be worked on.Die geel hartjie is so bietjie skeef, maar gelukkig moet ek die blok nog kleiner sny, dus gaan dit nie so 'n groot probleem wees nie. Dit gee ook 'n uniekheid aan die blok, of hoe? ;)

The yellow heart is a bit skew, but since I need to cut the block smaller, it won't be such a problem. Besides, it does give the block some uniqueness, doesn't it? ;)

Hopelik kan ek vannaand nog 'n blok klaar hê. Tot later!

Hopefully I can finish another block tonight. Until later!

Sunday, 27 July 2014

Materiaal

Die "kwiltwerk polisie" het my onder toesig, aangesien ek begin verveeld raak het met die borduurwerk en dit eenkant toe geskuif het. Gelukkig het 'n pakkie tot my redding verskyn!

The "quilting police" has me under surveillance since I got bored with the embroidery and pushed it to one side. Luckily a parcel came to my rescue!


 Twee FQ Bondels / Two FQ Bundles

 

Hierdie lieflike materiale (behalwe die wit met kolletjies en die goud) is vir 'n bestelling wat ek ontvang het vanaf 'n dame wat 'n kwilt wil hê vir haar kleindogter. Ek is besig om die laaste sny berekeninge te doen en sal sekerlik binne-kort weer agter die naaldwerkmasjien inskuif - iets wat ek nou vir byna 1.5 jaar nie gedoen het nie.

These lovely fabrics (except the white with dots and the gold) are for a custom order that I received from a lady who wants a quilt for her granddaughter. I am busy with the last cutting calculations and will shortly move in behind the sewing machine - something I haven't done now for nearly 1.5 years.

Hopelik sal dit die "kwiltwerk polisie" rustiger laat :)

Tot volgende keer.

Hopefully this will leave the "quilting police" at ease :)

'Till next time.

Saturday, 21 June 2014

Vordering

Wel, vordering is stadig, maar ek vorder wel met my twee projekte.

Ek kon darem so af en toe kort tydjies afknyp en die krans oorteken op die swart materiaal, met behulp van die "tracing paper". Dit werk fantasties lekker en ek is baie bly dat ek dit gekoop het.

Well, progress is slow, but I am making progress on my two projects.

I was able to take a few minutes here and there to transfer the wreath unto the black fabric, using the tracing paper. It is wonderful to work with and I am very pleased to have bought it.


Oeps, ek dink ek het 'n blaar gemis daar aan die linkerkant. Gelukkig het ek 'n wit potlood om dit in te vul.

Oops, I think I missed a leaf on the left hand side. Luckily I have white pencil to fill that in.

Danksy die sokker, kan ek ten minste 20min. elke aand sit en werk aan die Kerskwilt. Terwyl manlief die sokker kyk, sit ek langs hom en doen my borduurwerk. Ek is amper halfpad met die blok. As ek tog maar net elke aand so kon werk met die hele kwilt!!!

Due to the soccer, I am able to sit every night for at least 20min. and work on the Christmas quilt. While Hubby is watching the soccer, I can sit next to him and do some embroidery. I am nearly halfway with this block. If only I could work like this for the whole quilt!!!Tot later.

Until later.

Sunday, 1 June 2014

3 Weke later...

...en wat het ek om te wys. Nie veel nie, om die waarheid te sê, maar ek het darem vordering gemaak.

3 Weeks later and what do I have to show for it? Not much to be honest, but I have made some progress.

Eerstens het ek bietjie aan my Kerskwilt gewerk. Een hoek is byna klaar!

Firstly I worked a bit on my Christmas quilt. One corner is nearly finished!


Tweedens het ek besluit wat om met my nuwe speelgoed te maak. Ek gaan 'n Kersfees-krans borduur bo-op swart materiaal. Natuurlik het ek nou 'n rede om die "transfer paper" te gebruik. Ek het besluit op rooi en 2 groen gare vir die borduurwerk. Ek sal later goud kry vir die klokkies.

Secondly, I decided what to do with my new toys. I am going to embroider a Christmas wreath onto black fabric. Now I have a reason to use the transfer paper. I decided on red and two green threads for the embroidery. I will get some gold for the bells later.


Ongelukkig is dit al wat ek kan wys vir 3 weke. Tot volgende keer!

Unfortunately this is all I can show for 3 weeks. Until next time!

Thursday, 8 May 2014

Terug in aksie...amper

Hallo Blogland!

Baie van julle het seker gedink dat ek spoorloos van die aardbol af verdwyn het? Maar, ek is steeds hier en reg om weer dinge op te tel waar ek dit gelos het.

Many of you probably thought that I disappeared from the face of the earth? But, I am still here and ready to pick up where I left everything.

Sedert ek swanger geraak het, het my tyd vir myself en my kwiltwerk 'n knou gevat. Die swangerskap het my energie gedreineer en nou dat Boetie gebore is, gaan al my beskikbare tyd en energie daarin om hom te versorg. Maar, soos Boetie groter word en hy leer om dinge op sy eie te doen (soos om op sy eie te speel vir kort rukkies), word daar bietjies-bietjies meer tyd vir my beskikbaar. Eerder as om weg te spring met 'n nuwe projek, gaan ek aan agterstallige projekte werk...of so het ek gedink.
'n Kort rukkie gelede het ek gelees van koolstofpapier wat gebruik kan word om patrone op donker materiale oor te dra vir borduurwerk. Ek moes natuurlik my hande hierop kry en dit self probeer. Ek het in Maart vir my 'n "sampler-pack" gekoop en dit het eers vanmiddag in die pos gearriveer, tesame met 'n ekstra stel leer vingerhoede.

Since I fell pregnant, time for myself took a knock. The pregnancy drained my energy and since our dear son (DS) was born, all of my available time has gone into looking after him. But, as DS is getting bigger and learning to do things on his own (like playing on his own for short periods), time for myself is becoming more and more available. Instead of starting a new project, I decided to work on some UFO's...or at least so I thought.
A short while ago, I read about carbon paper that you can use to transfer patterns onto dark fabric. I had to get myself some of this, off course, and give it a try. I bought a sampler pack in March, together with some leather thimbles, and the parcel only arrived today.


Terwyl ek vir die papier gewag het, het ek die onvoltooide blok van die borduur Kerskwilt uit die kas gehaal. Ek het gereken dat dit 'n goeie projek is om mee te begin, aangesien ek dit kan optel en neersit soos nodig, terwyl Boetie my besig hou. Ongelukkig staar die blok nog net die heeltyd vir my. Ek het nog nie eens so veel soos 'n steek daarop gewerk nie.

While I waited for the carbon paper to arrive, I pulled the unfinished block for the Christmas embroidery quilt from the closet. I thought that it would be a great project to start off with again, since I can pick it up and put it down as necessary, while DS keeps me busy. Unfortunately, the block has only stared at me. I haven't worked on it at all, not even one single stitch.So, nou is die vraag: watter projek gaan wen - die donker materiaal projek of die Kerskwilt?

Tot later!

So, now the question begs: which project is going to win - the dark fabric project or the Christmas quilt?

Until later!

Friday, 9 August 2013

Wat 'n verrassing!

Ek weet nie van julle nie, maar ek is mal daaroor om geskenke te ontvang. Of dit nou 'n sjokolade is en of dit iets baie duur of persoonlik is, 'n geskenk kom uit die hart uit en daarom waardeer ek dit ten seerste. Dus is dit geen verrassing om beskryf dat ek byna in trane uitgebars het toe Manlief gister met hierdie kosbare geskenk by die huis aankom nie...

I don't know about you, but I love receiving gifts. Whether it is a chocolate or something expensive or personal, a gift is from the heart and I appreciate it greatly. Thus, it won't be a surprise to note that I nearly burst out in tears when Hubby arrived home with this treasure yesterday...
Wat ek kon uitvind is dat hierdie dame is in 1963 vervaardig in Taiwan. Maar ek sukkel om die presiese model te kry. Sover my kennis strek is hierdie 'n model "15", maar ek verstaan ook dat daar verskei weergawes van model "15" vervaardig is. Hier is 'n paar ekstra foto's. Indien enige van julle weet presies watter model dit is, sal ek dit waardeer. Dit sal my help om die korrekte handleiding op te spoor.

What I could gather is that this lady was produced in 1963 in Taiwan. I am, however, struggling to confirm which model it is. As far as my knowledge goes, it is a model "15", but I also understand that there are various model "15"s. Here are a few additional photos. I would appreciate it if any of you can indicate which exact model this is. It will help me to find the correct manual for the machine.

Die masjien het 'n tru-rat / The machine has a reverse gear

 
Produksie nommer / Serial number

 
'n Onbekende nommer 5.14 / An unknown number 5.14
 
Ek is nie seker waarvoor die skroef in die middel is nie, en kon ook nog nie ander foto's kry wat dieselfde skroef het nie. Ek is dus nie seker of dit oorspronklik deel was van die masjien nie / I am not sure what the screw in the middle is for and I couldn't find any other photos with the same screw. I am thus not sure if it was part of the original machine.
 
Die spoeletjie is in 'n vertikale posisie. Meeste foto's wat ek kon kry wys 'n horisontale posisie. / The bobbin chamber is vertical. Most pictures I could find had a horizontal bobbin chamber.

Hoe dit okal sy, ek is in die wolke oor my geskenk. Dit het dalk 'n bietjie aandag nodig, maar ek gaan beslis hierdie masjien nie ignoreer nie. 

Tot later!

Which ever way, I am extremely happy about my gift. It does require a bit of TLC, but I will definitely not ignore this machine.

Until later!

Tuesday, 16 July 2013

Veranderinge op die horison

Wel, julle dink seker ek het van die aardbol af verdwyn! Nie heeltemal nie, maar ek sal dalk vir die volgende jaar of so nie gereeld my blog kan opdateer soos ek graag wil nie.

Diegene wat ons persoonlik ken, is reeds bewus daarvan dat daar vir ons groot veranderinge in die baie nabye toekoms inwag. Vir die res van julle - waarom die geheim nie ook met julle deel nie?!

Well, you all probably think that I have disappeared from the surface of the earth! Not quite, but I might not update my blog as often as I would like for the next year or so.

Those that know us personally already know that we have big changes ahead of us in the very near future. For those that do not - why keep the secret from you?!


Jip, ons het 'n klein bondeltjie oppad en dit put my energievlakke totaal en al uit. Om voorsiening te maak vir die nuwe "permanente inwoner", is al my kwilting vir eers in 'n bokse, sodat ons addisionele leefruimte kan skep. Sodra als weer in 'n roetine val, sal die bokse uitgepak word en sal "normale" aktiwiteite weer voortgaan.

Tot later!

Yip, we have a little bun in the oven and it is completely draining my energy levels. To make provision for the new "permanent resident", all my quilting is packed in boxes in order to create additional living space. As soon as everything falls into routine again, will the boxes be unpacked and will "normal" activities be resumed.

Until later!