Friday, 20 May 2016

Breiwerk

Hier in die suidelike halfrond raak dit nou bietjie koeler, so al die breiwerk, komberse en kwilte word nader gesleep.

Onder andere in my kas, is 'n gebreide jas. Ek het nie self die jas nie gebrei nie - my ma het want my brei-vaardigheid skiet ver te kort! Die patroon kom uit die tydskrif "Australian Homespun", vol. 13.5.

Here in the southern hemisphere things are cooling down a bit, so all the knitwear, blankets and quilts are being pulled closer.

One of the items in my dresser is a knitted coat. I didn't knit it myself - my mom did because my knitting skills are a crying shame. The pattern comes from the magazine "Australian Homespun", vol. 13.5.

My jas (links) het al sy porsie van gebruik gehad / My coat (left) already had it's fair share of wear and tear.


As ek reg onthou, het my vriendin baie van my jas gehou. My ma het toe maar weer die breinaalde uitgehaal en laat waai en die jas vir haar gemaak - as 'n verrassing natuurlik!

My friend liked my coat so much, that my mom had to knit her one as well - as a surprise off course!

Dankie Ma! Nou sal ons nie koud kry die winter nie :)

Thanks Mom! Now we won't be cold this winter :)


Monday, 28 March 2016

'n Belofte is 'n belofte...

Hallo almal!

Ja, ek is nog hier. Sedert Oktober was dinge baie deurmekaar en ek het belowe om 'n paar foto's te wys van waarmee ek besig was. Ek het julle egter gewaarsku dat dit nie veel gaan wees om na te kyk nie...

Hi All!

Yes, I am still here. Since October things have been a bit of a mess and I promised you a few pictures of what I did. I did warn you that it won't be much to look at...


Dis hoe ver ek gekom het met my borduur Kerskwilt, voordat die lewe weer 'n draai in ons pad gegooi het / This is how far I got with the embroidery Christmas quilt before life happend.Boetie het gereeld vir my hierdie prentjie gewys en ek het aanvaar hy wou die poppie hê. Na lank gesukkel om te bepaal presies hoe die instruksies werk vir pop-maak en die nodige naalde en toerusting kry, het ek aan die werk gespring om die pop vir sy verjaarsdag klaar te maak. Vir 'n eerste probeerslag is dit seker nie te sleg nie, maar ek is nie 100% gelukkig nie. Boetie speel tog met die pop, so ek gaan dit daar los.

DS showed me this picture  a lot and I thus assumed that he wanted the doll. After some time trying to understand the instructions of doll making and buying the necessary needles and tools, I jumped in and tried to finish the doll in time for his birthday. For a first-try I suppose it is not too bad, but I am not 100% happy. DS is playing with the doll, however, so I will leave it at that.

En toe kom al die draaie en swaaie op ons pad...Ek het kort daarna weer swanger geraak en die naarheid het my onderstebo gehad. Tot onlangs het ek geen begeerte of die energie gehad om aan 'n lap te raak nie. Hierdie keer verwag ons 'n dogtertjie wat volgende maand gebore moet word, indien als glad verloop.

And then life happened. Shortly after this I fell pregnant and the nausea had me completely upside down. Until recently, I had not the energy nor the desire to touch a piece of fabric. This time we are expecting a little girl who will be born next month, if all goes well.

Kort nadat ons gehoor het ek is swanger, moes ons ook ons verblyfspermitte hernu. Langs stories kort - dit was chaos! Dit het ons gekos om heen en weer tussen SA en Mauritius te reis, en dit oor Kerstyd en Nuwejaar, met onsekerheid om elke hoek en draai. Dit blyk nou maar net dat ons permitte lank geneem het vir geen spesifieke rede nie. Gelukkige nuus is dat ons permitte wel op die ou end goedgekeur is en ons is gemagtig om nog 3 jaar hier te bly.

Shortly after we heard that I was pregnant, we had to renew our occupation permits. Long stories short - it was chaotic! We had to travel between SA en Mauritius a few times, and that over Christmas and New Year, with uncertainty around every corner. It seems that our permits just took forever for no particular reason. Good news is that our permits were approved in the end and we are permitted to stay another 3 years.

"Nuut en Oud" / "New and Old"


Na 'n lang ruk van geen kwiltwerk, het ek begin juk om iets te doen. My geluk het dit toe dat Boetie genooi word vir 'n partytjie van 'n 3-jarige meisie in sy klas. En wat sal ek doen vir 'n geskenk...een maak natuurlik. Aangesien ek 3 dae gehad het om aan iets te dink, het ek weer in my argiewe gaan soek vir die patroon van die handsak wat ek jare gelede gemaak het. Bietjie grouwerk in my "stash" het genoegsame materiaal opgelewer om 'n pienk sakkie te maak. Ek kon uiteindelik ook my nuwe naaldwerkmasjien ordentlik gebruik en het sommer ook so bietjie kreatiewe stikwerk probeer! Ek is heel trots op hierdie sakkie.

So, dis wat ek het om te wys vir 5 maande se afwesigheid.

Hopelik, voordat die baba arriveer, sou ek nog iets gepoog het om te wys.

Tot later!

After a long while with no quilting, I started to "itch" to make something. Just my luck that DS got invited to a party of a 3 year old girl in his class. And what would I do for a gift...make one off course! Since I only had 3 days to think of something, I went to my archives and searched for the pattern of the bag I made years ago. Some diving into my stash turned up enough fabric to make a pink bag. I also got the chance to finally use my new sewing machine to the fullest and I even had some guts to try out a creative stitch! I am really proud of this bag.

So, that is all I have to show for 5 months of absence. 

Hopefully, before baby arrives, I will have attempted something else to show.

Until later!

Friday, 23 October 2015

Net 'n vinnige inloer

Hi almal! Wil net sê ek leef nog en jammer dat ek so stil is.

Die lewe het 'n paar kronkels in ons pad gestrooi en ek het min lus vir kwiltwerk op die oomblik. Ek sal later 'n paar foto's opsit van als wat ek tot dusver gedoen het, maar ek waarsku julle dat dit niks besonders is nie.

Tot later!

Hi everybody! I just wanted to say I am still alive and sorry that I am so quiet.

Life has thrown a few twists in the road and I have no want for quilting at the moment. I will post a few pictures of everything that I have done so far, but I do warn you it is nothing magnificent. 

Until later!

Saturday, 25 July 2015

Borduur Kerskwilt - Blokke 2 en 3

My borduurkwilt vorder redelik goed, tot op hede. Ek het Blok 2 klaar en was nog besig om 'n gaping te soek sodat ek daaroor kon blog. Terwyl ek vir die gaping gesoek het, het ek blok 3 ook klaar. Dis darem 'n klein blokkie gewees, dus het daar geen wonderwerke gebeur nie.

My embroidery quilt is progressing, up to now. I finished Block 2 and was waiting for an opportunity to write a blog post about it. While waiting for the opportunity, I finished block 3 as well. It is a small block, so no miracles happened in the meantime.


Blokke 1 - 3 / Blocks 1 - 3
  
 Blok 3 van nader / Closer look at Block 3

Blok 4 is gereed en ek het ook al 'n paar steke vasgewerk. Dis egter te groot om in een foto te sit, dus hier is die prentjie in 3 dele (my kamera se "panoramic view" wou nie saamwerk nie)

Block 4 is prepped and I have already put a few stitches on it. It is, however, to big to put in one photo, so here is the picture in 3 parts (my camera's panoramic view wasn't working with me)


Linkerkant / Left side

 Middel / Centre
 
Regterkant / Right side
 
Wat ek tot dusver geleer het, is dat dit is baie moeilik om met Metallic gare te werk as jy nie die regte naald het nie. Ek hoop om binne-kort 'n naald te hê wat sal saamwerk met hierdie gare. Enige voorstelle, van die van julle wat gereeld handborduurwerk doen?

What I have learned so far, is that it is very difficult to work with Metallic thread if you do not have the right needle. I hope to have a needle that will accommodate the thread very soon. Any suggestions from those of you who does hand embroidery?
 
Laastens, ons het nou-die-dag 'n besoeker gehad - 'n Tarentaal! Hulle kom so een maal 'n jaar en dan hardloop hulle oor die mense se erwe. Gewoonlik bly hulle weg uit ons erf uit, maar hierdie keer was daar sommer 3, al spelende oor ons erf.
 
Lastely, we had a visitor the other day - a guinea fowl! They pass through the neigbourhood about once a year and normally they stay away from our yard. This time there were 3, all playing around in our yard!
 

 
Tot later!
 

Until later!

Thursday, 2 July 2015

Borduur Kerskwilt

Die laaste paar weke het ek aan die Kerskwilt gewerk. Ek het besef dat die eerste blok nou al meer as 2 jaar 'n "work in progress" is en so het ek besluit om 'n daadwerklike poging aan te wend om dit te voltooi.

I have been working on the Embroidery Christmas quilt the last few weeks. I realised that this particular block has been a WIP for more than 2 years and so I decided to make an effort to complete it.

 Blok 1 / Block 1

Ek dink daar was een probleem met Blok 1 en moontlik die rede waarom dit so lank geneem het vir my om te voltooi - dit is vaal. Ek is lief vir helder kleure en die kleure in hierdie blok is baie...vervelig. Die detail in die blok was ook baie oorweldingend wanneer ek aan die blok gewerk het. Maar, ek het vasgebyt en die blok is klaar! 

I think there was one issue that I had with Block 1 and probably the reason it took so long for me to finish - it is dull. I love bright colours and the colours in this block are very...boring. The detail in the block also left me with a daunting feeling whenever I picked it up. But, I prevailed and it is finished!

Blok 2 is intussen voorberei en ek het reeds daaraan begin werk.

Block 2 has been prepared in the meantime and I have already started working on it.


 Blok 2 / Block 2

My potloodmerke op my blok 2 is redelik lig in die foto. Dis hoe die blok sal lyk wanneer dit klaar is.

Soos julle seker kan sien, is hierdie blok baie meer kleurvol en eenvoudiger, dus is die vordering sommer baie vinniger en ek geniet hierdie patroon ook meer.

Manlief het sopas 'n beker koffie voor my kom neersit...ek dink dis 'n skimp ;)

Tot later!

My pencil marks on my block 2 is very light. This is what the block will look like when it is finished.

As you can see, this block is much more colourful and simple, thus the progress on this one is much faster and I am enjoying the pattern more as well. 

Hubby just placed a mug of coffee in front of me...I think it is a hint ;)

Until later!