Saturday, 2 June 2018

Vordering in speletjie boeke

Ek het intussen weer aan Boetie se speletjies boek gewerk. Ek wou oorspronklik 'n Minion maak waarvan al die liggaamsdele en klere gepas moet word, net soos met 'n "Mr. Potatoehead" maar ek het later daarteen besluit. Ek sien toe dat Boetjie speel so lekker met Sussie "Trek my aan" bladsy, so toe maak ek sy eie een:

I have been working on DS's quite book again. Originally I wanted to make a Minion, in the style of Mr. Potatoehead, but I decided against it. I noticed that he was playing with DD's "Dress Me" page in her quite book, so I decided to make his own one:

Ek moet erken ek raak nou bietjie moeg vir hierdie projek. Ek werk al sedert Januarie daaraan...Maar ek moet deurdruk en dit klaarmaak, voordat ons die volgende keer weer vlieg of langpad ry. Dis egter moeilik en ek stry met myself om nie lui te raak nie...Vir Boetie is daar nog 2 speletjies en die voorblad oor. Sussie se boek het nog 'n ent om te gaan...

I will admit that I am starting to get tired of this project. I have been working on this since January...But I need to push through and finish this, before we fly again or hit the road. It is however difficult and I am fighting with myself not to get lazy...For DS's book there are 2 activities and the cover left to do. DD's book still has a long way to go...

Wat doen julle op hierdie lui-lekker Saterdag?

What are you doing on this lazy Saturday?

Tuesday, 22 May 2018

Bietjie borduurwerk

Ek neem 'n blaaskans van die speletjies boeke. Dit lê steeds en loer vir my op die tafel, maar vir eers kan dit maar net daar lê.

Intussen het ek hierdie borduurstuk gesien op Aimee se blog Little Dear Tracks. Ek het die patroon gesien en dadelik aan 'n vriendin gedink by wie dit sou pas. Ek maak hierdie patroon in skakerings van blou en bruin.

I am taking a break from the quiet books. It is still lying on the table and "looking" at me, but for now it can just stay there.

In the meantime I saw this embroidery pattern on Aimee's blog Little Deer Tracks. I saw this and immediately thought of a friend that this will go with. I am embroidering this in shades of blue and brown.


'n Bietjie van nader bekyk, vir die detail wat ek reeds klaar het...

A closer look at the detail of that which is already done...


Tot later!

Until later!

Sunday, 22 April 2018

Vinnig en maklik

Eerstens, ek het uiteindelik besluit oor hoe ek die legkaarte gaan stoor in die boek. Ek het besluit op die rekkies. Dit gaan net die maklikste wees - veral vir vingertjies wat nog sukkel met knope.

First, I finally decided how I am going to store the puzzles in the book. I decided on the elastic. It is the easiest, especially for little fingers that still struggle with buttons.Gister het ek aan Sussie se volgende speletjie begin werk: Trek my aan. Terwyl ek 'n paar dokumentêre gekyk het, het ek die snywerk gedoen aan die pop en klere. Teen gistraand was die pop klaar en vanoggend het ek die klere versier. Dit was groot pret! Dit het regtig net 'n dag geneem om hierdie te maak. Ek het gedink dit sou langer neem. Die wasgoedpennetjies waaraan die klere "opgehang" word, is aan die bladsy vasgewerk, net om seker te maak die gom trek nie later los nie.

Yesterday I started on DD next game: dress me up. While I was watching some documentaries, I prepped the doll and clothes. By last night, the doll was finished and this morning I decorated the clothes. That was great fun! I really thought that is will take much longer, but it took me just one day.The pegs on which the clothes are "hanged" are threaded unto the page, so that the glue can't peel off later.Nou gaan ek my Sondag middag geniet deur 'n beker koffie en 'n stuk koek te drink en eet...

Geniet die res van die naweek!

Now I am going to enjoy my Sunday afternoon by drinking coffee and eating a piece of cake...

Enjoy the rest of the weekend!

Saturday, 21 April 2018

Legkaarte (2)

Die laaste stel legkaarte vir Boetie se speletjie is klaar.

The last set of puzzles for DS quiet book are done.

Legkaart #4: Stêr / Puzzle #4: Star

Hierdie is net 'n vyfpuntige stêr waarvan ek die punte elk van die lyf van die stêr verwyder het om die legkaart te maak.

This is just a five pointed star, that I cut the points off from the body to make the puzzle.
Legkaart #5: Vuurpyl / Puzzle #5: Rocket

Ek het weer 'n inkleurprent gebruik as templaat vir die vuurpyl.

Again I used a colouring picture as template for the puzzle.
Legkaart #6: Kleurvolle Ballon / Puzzle #6: Colourful Balloon

Nou moet ek net besluit hoe om die legkaart stukke vas te maak binne in die boek, sodat als nie die wêreld vol rondval nie... Ek wil nie weer sakkies maak nie. Ek oorweeg 'n rekkie of 'n bandjie met knope.

Now I need to decide how to fix the puzzle pieces to the book, so that it doesn't fall everywhere. I don't want to make pockets again. I am considering a fabric elastic or a strap with buttons.

Saturday, 7 April 2018

Legkaarte (1)

Hierdie was 'n redelike produktiewe week, wat die stil speletjies aan betref. Ek het 3 van die 6 legkaarte gemaak vir Boetie se boek.

This was a reasonably productive week with regards to the quiet books. I managed to finish 3 of 6 puzzles for DS's book.

Legkaart 1 - Reënboog / Puzzle 1 - Rainbow

Legkaart 2 - Narvish / Puzzle 2 - Clown Fish

Ek het 'n inkleurprentjie, wat maklik sal kan dien as 'n appliek patroon, geneem en dit as 'n templaat gebruik vir die legkaart.

I took a colouring picture, which can work easily as an applique pattern, and used that as the template for the puzzle.
Legkaart 3 - Tetris blokkies / Puzzle 3 - Tetris pieces

Die legkaart het 'n bietjie dinkwerk gekos, om seker te maak al die blokkies pas in mekaar om een groot vierkant te maak. Alhoewel die doel is om die een groot vierkant te maak, hoop ek dat hy verskillende vorms en kombinasies met die blokkies sal poog.

This puzzle took some thinking, to make sure all the pieces fit together and make one large square. Although the objective is to make the one big square, I hope that he will attempt different combinations and forms as well.
Hierdie was pret om te maak. Ek hoop die ander legkaarte is net so pret.

Lekker naweek!

These were fun to make. I hope the other puzzles will be just as fun.

Have a fun weekend!