Tuesday, 6 January 2015

Veranderinge

Ek is ook besig om my blog 'n "face lift" te gee. Wees asb geduldig terwyl ek die veranderinge maak. Enige insette/voorstelle is ook welkom.

I am also busy giving my blog a "face lift". Please be patient while I make the changes. Any input/suggestions are welcome.

Broer 2 kwilt vordering

Voorspoedige 2015 aan almal! Hoop dis 'n jaar propvol van alles wat mooi is.

Happy 2015 everybody! Hope this is a year filled with everything that is good and beautiful.

Ek het nie veel gedoen nadat ek die hartjies-kwilt voltooi het nie. Ek het 'n blaaskans nodig gehad en het dit geneem. Verlede week het ek weer begin met my kwiltwerk deur aan Broer 2 se kwilt te werk en het die bokant klaargemaak. Die rugkant is gesny, asook die watte-ersel, en ek kan nou begin met die rygwerk.

I didn't do much after I completed the hearts quilt. I needed a rest and thus took it. Last week I restarted my quilting and worked on Brother 2's quilt. I have completed the top. The backing and batting is cut and I can begin with the bastingEk was besig om die buitenste rand vas te werk, toe ek besef maar my paneel is te kort. Eers het ek gedog ek het verkeerd gesny, maar na verdere ondersoek het ek ontdek dat ek het 'n naat heeltemal misgestik en dus was die een kant van die kwilt langer as die ander kant. Gelukkig was dit 'n maklike fout om te herstel en in 'n japtrap is die bokant voltooi. In die eerste foto kan julle sien wat die kumulatiewe gevolg was van daardie fout, in die hoek regs-bo...

While I was busy adding the last border, I noticed that my panel came up short. First I thought that I cut the fabric wrong, but after some investigation I realised that I miss-stitched a seam and thus the one side of the quilt was longer than the other. Luckily this was an easy fix and in no time the top was finished. In the first photo, you can see what the cumulative result was from that mistake, in the corner top right...

Tot later!

Until later!

Sunday, 14 December 2014

Hartjies-kwilt is klaar

Die hartjies-kwilt is klaar en is oorhandig aan die kliënt. Ek kan nie beskryf hoe verlig ek gevoel het toe die kliënt vir my sê hoe tevrede sy is nie. Ek het nou wel 'n week oor my tyd gegaan, maar alles is betyds klaar vir Kersfees - aangesien hierdie 'n kersgeskenk is.

The hearts quilt is finished and handed over to the client. I can't describe to you the relieve I felt when she told me how satisfied she is about the quilt. I did go a bid over my allotted time,  but everything is finished for Christmas - since this is a Christmas present.


Hier is die kwilt, oorgegooi op ons bed. Die kwilt meet 60" x 72". Boeta is heerlik aan die speel met pappa se boek aan die linkerkant...

Nou na die volgende kwilt! Maar eers na 'n ruskansie.

Here is the quilt, draped over our bed. The quilt measures 60" x 72". DS is happily playing with dad's book on the left....

Now, on to the next quilt! But first a short rest.


Wednesday, 3 December 2014

Kwiltwerk is klaar

Die kwiltwerk op die hartjies-kwilt is nou klaar. Ek het meestal reguitlyn kwiltwerk gedoen, maar het rondom die hartjies 'n versiersteek (is dit die korrekte Afrikaans?) gebruik.

The quilting on the hearts quilt is done. I used mostly straight line quilting, but I used a decorative stitch on the hearts.

Volle aansig van die rugkant / Full view of the back
 
Aansig van nader vir die kwiltwerk / Closer view of the quilting

Die voorkant / The front

Al wat nou nog oorbly is die omboorsel en al die los gare in te werk.

All that is left is the binding and the hiding of all the loose threads.

Manlief het onlangs vir ons 'n troeteldier huistoe gebring. Kattie is van die straat af opgetel, en na al die nodige inspuitings en oriëntasie, is sy nou 'n deel van ons gesin. Sy word geskat 4 maande te wees en is baie geduldig met Boetie wat die heeltyd met haar ore en stert wil speel.

Recently Hubby bought home a pet. Kattie was picked up from the street and after all the necessary vaccinations and orientation, she is now a member of our family. She is guessed to be 4 months old and is very patient with DS who just wants to play with her ears and tail.Kattie het ook onmiddellik begin met haar Kwiltwerk Inspekteur opleiding. Sy het gedurig die hoeke van die kwilt bestudeer en die merkpenne en my liniaal is ook nagegaan.

Kattie immediately started her Quilting Inspector training. She regularly checked the corners of the quilt and my makers and ruler were also inspected.
Thursday, 6 November 2014

Op die kantlyn

Vordering met die hartjies-kwilt is maar stadig op die oomblik. Hoofsaaklik omdat ek te min materiaal vir die rugkant bestel het en vir 'n paar dae oor my probleem nagedink het. Gelukkig het 'n vriendin tot my redding gekom en van haar fleece materiaal aan my gegee. Dus is die kwilt tans besig om geryg te word - my gunstelling tydverdryf (ugh)!

Progress on the hearts quilt is slow at the moment. Mainly due to the fact that I did not ordered enough fabric for the back and I spent a few days pondering my problem. Luckily a friend came to my rescue with some fleece fabric from her stash. Currently the quilt is being basted - my favorite pastime (ugh)!

Terwyl ek my probleem bepeins het, het ek aan Broer 2 se kwilt gewerk. Die bo-kant is feitlik klaar. Aangesien ek alreeds die snywerk baie lank gelede gedoen het, was nog net die stikwerk oor. Dit het ek in 'n japtrap gedoen. Ek moet nog net die twee rante aangeheg, maar dit moet nou eers weer bietjie wag tot die hartjies-kwilt klaar is.

While I was pondering my problem, I worked on Brother 2's quilt. The top in nearly finished. Since I did the cutting a long while ago, I only had to do the stitching, which was done quick-quick. The two borders still need to be added, but that will have to wait until the hearts quilt is done.

Tot later!

Until later!