Tuesday, 27 March 2012

NYB Blok 3

Ek dink ek begin uiteindelik die idee van "paper piecing" kry. My NYB blok 3 (deur Megan van Canoe Ridge Creations) het baie goed uitgekom. Maar, en moet ook dankie sê aan diegene wat my raad gegee het, na my vorige blog inskrywing. Jul advies het baie gehelp!

I think I am beginning to understand the idea of paper piecing. My NYB block 3 (by Megan from Canoe Ridge Creations) came out great. But, I  must also say thank you to those who advised me after my last blog entry. Your suggestions helped a lot!
Na my sukses, het ek besluit om die vorige blok weer oor te doen. Hierdie keer voel ek baie meer tevrede met die resultaat. Ek het die oranje vervang met geel, asook die silwer en pienk omgeruil. Die blok is steeds baie lewendig, maar ek hou daarvan.

After my success, I decided to redo the previous block. This time I am satisfied with the result. I removed the orange and substituted it with yellow. I also changed the silver and pink around. This is still a busy block, but this time I like it.
 

En hier is hulle, langs mekaar...dit gaan 'n baie besige kwilt wees :)

And here they are together...this is going to be a very busy quilt :)Ons het ook verlede naweek 'n bietjie rondgery. Ons rit het ons onder andere deur Baie du Cap geneem. Ek moet bieg dat ek al vele kere deur hierdie dorpie is, maar dis die eerste keer dat ek hul poskantoor sien! Dis so oulik en klein, geen wonder dat ek dit gemis het nie. Ons poskantoor is klein (twee toonbanke, 'n paar posbusse en 'n stoorkamer), maar hierdie een blyk nog kleiner te wees!

We took a lovely drive this past weekend. We passed through Baie du Cap, amongst others. I must admit that I have been to this village a few times, but this is the first time that I spotted their post office! It is so small (and cute) that it is no wonder I missed it the previous times. Our post office is small (two counters, a few post boxes and a storage room), but this one seems even smaller!


Nou-ja, eers weer tyd vir werk. Groete!

Well, time for work again. Regards!

Friday, 16 March 2012

NYB Blok 2 en Raggedy

Ek het gewonder of my "Beginner's Luck" sou hou, maar dit het nie. Die tweede blok (deur Sara by Sew Sweetness) in die New York Beauty Quilt Along is voltooi, maar ek is nie heeltemal tevrede nie. Tog, hierdie is 'n leer-geleentheid, en dus gaan ek dit so aanvaar.

I wondered if I would keep my "Beginner's Luck", but alas, I didn't. The second blok (from Sara at Sew Sweetness) in the New York Beauty Quilt along is finished, but I am not completely satisfied. Still, this is a learning experience, and I will take it as such.


Eerstens, een sy van die blok is beslis nie reguit nie. Tweedens, my kleurskema is te besig, en die kontras wys nie vir my goed genoeg nie. Derdens, die punt van die binne-ste sirkel is stomp, omdat ek die materiaal verkeerd geplaas het, en dit hopeloos te laat agtergekom het. Laastens, indien ek die twee blokke (Blok 0 en nou Blok 5) wat voltooi is langs mekaar sit, stem die kwart sirkels se punte nie ooreen nie. Ek weet nie of dit so moet wees, en of ek iewers baie verkeerd gewerk het nie.

Firstly, one side of the block is skew. Secondly, my colour scheme is too busy and the contrast isn't showing well. Thirdly, the point for the inner circle is blunt, because I placed the fabric wrong and only realised it when it was too late. Lastly, if I place the two finished blocks (Block 0 and now Block 5) next to each other, the quarter circles' seams don't match up. I am not sure if it should be like that, or if I did something horribly wrong.

Afgesien daarvan, was dit aangenaam om die blok te maak, en is ek steeds opgewonde om die projek te voltooi. Foto's dan van hierdie blok se aanmekaar werk:

Despite this, I still enjoyed making the block, and is looking forward to the rest of the project. Photo's then of this block's assembly:


'n Ander projek wat ek weer my vingers in het, is die Raggedy kwilt. Ek het uiteindelik die rygwerk klaar (ek kan nie glo dit het my so lank geneem nie!!!) en die patroon vir die kwiltwerk is op geteken. Ek het ook veelkleurige gare gekoop vir die kwiltwerk. Hopelik sal ek binne-kort daarmee begin.

Another project I got my fingers in to is the Raggedy quilt. At last I finished the basting (can't believe it took me so long!!!) and the quilting patterns are drawn on the quilt. I also bought some multi-coloured thread for the quilting. Hopefully I will be able to start with that soon.


Hierdie is steeds my gunsteling kwilt, tot dusvêr, en ek sal baie gelukkig wees wanneer dit klaar is. Is daar enige van julle wat tans aan 'n kwilt werk en nie kan wag dat dit moet klaar? Tot later!

This is still my favourite quilt thus far, and I will be very happy when it is finished. Is there any of you who is working on a quilt and can't wait for it to be finished? 'till later!

Thursday, 8 March 2012

NYB blok 1

Ek het my moed bymekaar geskraap en die bul by die horings gegryp. My eerste poging met die NYB blok was suksesvol. Aangesien ek niks het om dit regtig mee te vergelyk nie, hoop ek dis reg...dit lyk vir my reg...Wat ek wel sal erken, is dat dit is beslis van die moeilikste stikwerk wat ek al gedoen het, maar dit is beslis die moeite werd! Na 'n paar vreemde geluide vanuit my kamer, baie konsentrasie, en net so baie geluk, het die blok vorm gevat, en is die eindresultaat vir my bevredigend. Hierdie is natuurlik ook my eerste projek met kurwes in die blokke. Al my ander goed (behalwe die appliek) was tot dusvêr net reguit lyne. Ek sal maar dat die foto's vir hulself praat:

I  worked up some courage and grabbed the bull by the horns. My first attempt at the NYB block was successful! I don't have something to compare it with, so I hope it is right...it looks right to me...I will admit however, that this is one of the most difficult sewing projects I have done, but it is definitely worthwhile! After a few strange noises coming from my room, a lot of concentration and just as much luck, the block started to take shape, and the end result is satisfying. This is also of course my first project with curves in the blocks. All my other projects (except for appliqué) were with straight lines. I will let the photos speek for themselves:
Die silwer en pienk materiale is my primêre materiale, en sal dwarsdeur die kwilt gebruik word. Die blou en geel gedeelte (wat noem 'n mens dit - strale, kam, driehoeke?) sal wissel met verskillende kleure materiale.

The silver and pink fabrics is my primary fabrics and will be used throughout the the quilt. The blue and yellow part (what is it called - rays, comb, triangles?) will be of different kinds of fabrics/colours.

Nou kan ek weer asemhaal, en gaan aandete maak vir Manlief. Tot later!

Now I can breath again and make some dinner for Hubby. Until later!

Tuesday, 6 March 2012

Bloggers' BOM 6

Sondag middag, na my blog inskrywing, het ek tyd vir myself geneem en het die nuutste blok van die Bloggers' BOM voltooi. Hierdie blok is van Amy Smart by Diary of a Quilter.

Sunday afternoon, after my last blog entry, I made time for myself and finished the latest Bloggers' BOM. This block is from Amy Smart over at Diary of a Quilter.

Die materiale / The fabrics


Blok A / Block A


 Blok B / Block B


  Almal saam / All together

Nou moet ek al my moed bymekaar skraap, en die eerste blok van die New York Beauty Quilt Along aanpak...Yikes!!!! Die eerste blok se tutoriaal is by Kim van My go-go life

Now I have to find some courage, and tackle the first block of the New York Beauty Quilt Along...Yikes!!!! The first block's tutorial is done by Kim at My go-go life.

Groete vir eers! / Regards for now!

Sunday, 4 March 2012

Materiale en Natuur

Vroeër die week het ek 'n kennisgewing gekry dat daar wag vir my 'n pakkie by die Doeane in Port Louis. Saterdag het ek en Manlief 'n uitstappie daarvan gemaak, en is Port Louis toe om my pakkie te gaan haal. Ek het net verwag dat dit so sou lyk nie...

Earlier this week, I received a notice that a parcel was waiting for my at Customs in Port Louis. On Saturday, Hubby and me decided to take the opportunity for an outing, and went to fetch the parcel in Port Louis. I did not however, think this would be waiting for me...


Binne-in was die volgende:

Inside were the following:


10 meter se watteersel; en

10 meter batting; and


...hierdie lieflike materiale. Hulle is vir een van die projekte wat ek beplan vir die jaar. Die materiale gaan in die kwilt vir my jongste broer gebruik word. Ek het die volgende patroon in gedagte:

...these lovely fabrics. They are for one of the projects planned for this year. These will be used in the quilt for my youngest brother. I have the following pattern in mind:


Die ligter oranje en geel het ek reeds in my "stash".

The lighter shade of orange and yellow will come from my stash.

Ek sit deesdae met 'n bietjie van 'n kopseer. Natuur is besig om teen my te baklei! Dis elke jaar die storie, en elke jaar raak Natuur meer slinks. Hierdie jaar, is dit beslis nog die ergste: die voëltjies besluit om binne-in ons huis nes te bou. Hulle is baie kostelik, maar ek dink nie dis die beste idee om binne in die badkamer venster, en nou ook in ons gordyne nes te bou nie:

I am having a bit of a problem. Mother Nature is against me! Each year it is the same story, and each year Nature is getting more creative. This year is the worst: the birds decided to build their nests in our house. They are very cute, but I don't think it is the best idea to build nests in our bathroom window, or in the curtains:


Soos ek gesê het, hulle is oulik...maar hulle kan nie daar nes bou nie! Ons sal maar sien wie wen...

Like I said, they are cute...but they can't build there! We will see who wins...

Tot later! / Until later!