Monday, 28 March 2016

'n Belofte is 'n belofte...

Hallo almal!

Ja, ek is nog hier. Sedert Oktober was dinge baie deurmekaar en ek het belowe om 'n paar foto's te wys van waarmee ek besig was. Ek het julle egter gewaarsku dat dit nie veel gaan wees om na te kyk nie...

Hi All!

Yes, I am still here. Since October things have been a bit of a mess and I promised you a few pictures of what I did. I did warn you that it won't be much to look at...


Dis hoe ver ek gekom het met my borduur Kerskwilt, voordat die lewe weer 'n draai in ons pad gegooi het / This is how far I got with the embroidery Christmas quilt before life happend.Boetie het gereeld vir my hierdie prentjie gewys en ek het aanvaar hy wou die poppie hê. Na lank gesukkel om te bepaal presies hoe die instruksies werk vir pop-maak en die nodige naalde en toerusting kry, het ek aan die werk gespring om die pop vir sy verjaarsdag klaar te maak. Vir 'n eerste probeerslag is dit seker nie te sleg nie, maar ek is nie 100% gelukkig nie. Boetie speel tog met die pop, so ek gaan dit daar los.

DS showed me this picture  a lot and I thus assumed that he wanted the doll. After some time trying to understand the instructions of doll making and buying the necessary needles and tools, I jumped in and tried to finish the doll in time for his birthday. For a first-try I suppose it is not too bad, but I am not 100% happy. DS is playing with the doll, however, so I will leave it at that.

En toe kom al die draaie en swaaie op ons pad...Ek het kort daarna weer swanger geraak en die naarheid het my onderstebo gehad. Tot onlangs het ek geen begeerte of die energie gehad om aan 'n lap te raak nie. Hierdie keer verwag ons 'n dogtertjie wat volgende maand gebore moet word, indien als glad verloop.

And then life happened. Shortly after this I fell pregnant and the nausea had me completely upside down. Until recently, I had not the energy nor the desire to touch a piece of fabric. This time we are expecting a little girl who will be born next month, if all goes well.

Kort nadat ons gehoor het ek is swanger, moes ons ook ons verblyfspermitte hernu. Langs stories kort - dit was chaos! Dit het ons gekos om heen en weer tussen SA en Mauritius te reis, en dit oor Kerstyd en Nuwejaar, met onsekerheid om elke hoek en draai. Dit blyk nou maar net dat ons permitte lank geneem het vir geen spesifieke rede nie. Gelukkige nuus is dat ons permitte wel op die ou end goedgekeur is en ons is gemagtig om nog 3 jaar hier te bly.

Shortly after we heard that I was pregnant, we had to renew our occupation permits. Long stories short - it was chaotic! We had to travel between SA en Mauritius a few times, and that over Christmas and New Year, with uncertainty around every corner. It seems that our permits just took forever for no particular reason. Good news is that our permits were approved in the end and we are permitted to stay another 3 years.

"Nuut en Oud" / "New and Old"


Na 'n lang ruk van geen kwiltwerk, het ek begin juk om iets te doen. My geluk het dit toe dat Boetie genooi word vir 'n partytjie van 'n 3-jarige meisie in sy klas. En wat sal ek doen vir 'n geskenk...een maak natuurlik. Aangesien ek 3 dae gehad het om aan iets te dink, het ek weer in my argiewe gaan soek vir die patroon van die handsak wat ek jare gelede gemaak het. Bietjie grouwerk in my "stash" het genoegsame materiaal opgelewer om 'n pienk sakkie te maak. Ek kon uiteindelik ook my nuwe naaldwerkmasjien ordentlik gebruik en het sommer ook so bietjie kreatiewe stikwerk probeer! Ek is heel trots op hierdie sakkie.

So, dis wat ek het om te wys vir 5 maande se afwesigheid.

Hopelik, voordat die baba arriveer, sou ek nog iets gepoog het om te wys.

Tot later!

After a long while with no quilting, I started to "itch" to make something. Just my luck that DS got invited to a party of a 3 year old girl in his class. And what would I do for a gift...make one off course! Since I only had 3 days to think of something, I went to my archives and searched for the pattern of the bag I made years ago. Some diving into my stash turned up enough fabric to make a pink bag. I also got the chance to finally use my new sewing machine to the fullest and I even had some guts to try out a creative stitch! I am really proud of this bag.

So, that is all I have to show for 5 months of absence. 

Hopefully, before baby arrives, I will have attempted something else to show.

Until later!