Thursday, 8 May 2014

Terug in aksie...amper

Hallo Blogland!

Baie van julle het seker gedink dat ek spoorloos van die aardbol af verdwyn het? Maar, ek is steeds hier en reg om weer dinge op te tel waar ek dit gelos het.

Many of you probably thought that I disappeared from the face of the earth? But, I am still here and ready to pick up where I left everything.

Sedert ek swanger geraak het, het my tyd vir myself en my kwiltwerk 'n knou gevat. Die swangerskap het my energie gedreineer en nou dat Boetie gebore is, gaan al my beskikbare tyd en energie daarin om hom te versorg. Maar, soos Boetie groter word en hy leer om dinge op sy eie te doen (soos om op sy eie te speel vir kort rukkies), word daar bietjies-bietjies meer tyd vir my beskikbaar. Eerder as om weg te spring met 'n nuwe projek, gaan ek aan agterstallige projekte werk...of so het ek gedink.
'n Kort rukkie gelede het ek gelees van koolstofpapier wat gebruik kan word om patrone op donker materiale oor te dra vir borduurwerk. Ek moes natuurlik my hande hierop kry en dit self probeer. Ek het in Maart vir my 'n "sampler-pack" gekoop en dit het eers vanmiddag in die pos gearriveer, tesame met 'n ekstra stel leer vingerhoede.

Since I fell pregnant, time for myself took a knock. The pregnancy drained my energy and since our dear son (DS) was born, all of my available time has gone into looking after him. But, as DS is getting bigger and learning to do things on his own (like playing on his own for short periods), time for myself is becoming more and more available. Instead of starting a new project, I decided to work on some UFO's...or at least so I thought.
A short while ago, I read about carbon paper that you can use to transfer patterns onto dark fabric. I had to get myself some of this, off course, and give it a try. I bought a sampler pack in March, together with some leather thimbles, and the parcel only arrived today.


Terwyl ek vir die papier gewag het, het ek die onvoltooide blok van die borduur Kerskwilt uit die kas gehaal. Ek het gereken dat dit 'n goeie projek is om mee te begin, aangesien ek dit kan optel en neersit soos nodig, terwyl Boetie my besig hou. Ongelukkig staar die blok nog net die heeltyd vir my. Ek het nog nie eens so veel soos 'n steek daarop gewerk nie.

While I waited for the carbon paper to arrive, I pulled the unfinished block for the Christmas embroidery quilt from the closet. I thought that it would be a great project to start off with again, since I can pick it up and put it down as necessary, while DS keeps me busy. Unfortunately, the block has only stared at me. I haven't worked on it at all, not even one single stitch.So, nou is die vraag: watter projek gaan wen - die donker materiaal projek of die Kerskwilt?

Tot later!

So, now the question begs: which project is going to win - the dark fabric project or the Christmas quilt?

Until later!