Friday, 9 August 2013

Wat 'n verrassing!

Ek weet nie van julle nie, maar ek is mal daaroor om geskenke te ontvang. Of dit nou 'n sjokolade is en of dit iets baie duur of persoonlik is, 'n geskenk kom uit die hart uit en daarom waardeer ek dit ten seerste. Dus is dit geen verrassing om beskryf dat ek byna in trane uitgebars het toe Manlief gister met hierdie kosbare geskenk by die huis aankom nie...

I don't know about you, but I love receiving gifts. Whether it is a chocolate or something expensive or personal, a gift is from the heart and I appreciate it greatly. Thus, it won't be a surprise to note that I nearly burst out in tears when Hubby arrived home with this treasure yesterday...
Wat ek kon uitvind is dat hierdie dame is in 1963 vervaardig in Taiwan. Maar ek sukkel om die presiese model te kry. Sover my kennis strek is hierdie 'n model "15", maar ek verstaan ook dat daar verskei weergawes van model "15" vervaardig is. Hier is 'n paar ekstra foto's. Indien enige van julle weet presies watter model dit is, sal ek dit waardeer. Dit sal my help om die korrekte handleiding op te spoor.

What I could gather is that this lady was produced in 1963 in Taiwan. I am, however, struggling to confirm which model it is. As far as my knowledge goes, it is a model "15", but I also understand that there are various model "15"s. Here are a few additional photos. I would appreciate it if any of you can indicate which exact model this is. It will help me to find the correct manual for the machine.

Die masjien het 'n tru-rat / The machine has a reverse gear

 
Produksie nommer / Serial number

 
'n Onbekende nommer 5.14 / An unknown number 5.14
 
Ek is nie seker waarvoor die skroef in die middel is nie, en kon ook nog nie ander foto's kry wat dieselfde skroef het nie. Ek is dus nie seker of dit oorspronklik deel was van die masjien nie / I am not sure what the screw in the middle is for and I couldn't find any other photos with the same screw. I am thus not sure if it was part of the original machine.
 
Die spoeletjie is in 'n vertikale posisie. Meeste foto's wat ek kon kry wys 'n horisontale posisie. / The bobbin chamber is vertical. Most pictures I could find had a horizontal bobbin chamber.

Hoe dit okal sy, ek is in die wolke oor my geskenk. Dit het dalk 'n bietjie aandag nodig, maar ek gaan beslis hierdie masjien nie ignoreer nie. 

Tot later!

Which ever way, I am extremely happy about my gift. It does require a bit of TLC, but I will definitely not ignore this machine.

Until later!

Tuesday, 16 July 2013

Veranderinge op die horison

Wel, julle dink seker ek het van die aardbol af verdwyn! Nie heeltemal nie, maar ek sal dalk vir die volgende jaar of so nie gereeld my blog kan opdateer soos ek graag wil nie.

Diegene wat ons persoonlik ken, is reeds bewus daarvan dat daar vir ons groot veranderinge in die baie nabye toekoms inwag. Vir die res van julle - waarom die geheim nie ook met julle deel nie?!

Well, you all probably think that I have disappeared from the surface of the earth! Not quite, but I might not update my blog as often as I would like for the next year or so.

Those that know us personally already know that we have big changes ahead of us in the very near future. For those that do not - why keep the secret from you?!


Jip, ons het 'n klein bondeltjie oppad en dit put my energievlakke totaal en al uit. Om voorsiening te maak vir die nuwe "permanente inwoner", is al my kwilting vir eers in 'n bokse, sodat ons addisionele leefruimte kan skep. Sodra als weer in 'n roetine val, sal die bokse uitgepak word en sal "normale" aktiwiteite weer voortgaan.

Tot later!

Yip, we have a little bun in the oven and it is completely draining my energy levels. To make provision for the new "permanent resident", all my quilting is packed in boxes in order to create additional living space. As soon as everything falls into routine again, will the boxes be unpacked and will "normal" activities be resumed.

Until later!


Thursday, 7 March 2013

Huldeblyk

As jy haar gesien het, was sy besig met haar hande. Sy was gereeld in die tuin besig om nuwe blomme te plant of om bietjie snoeiwerk te doen. Of in die kombuis besig met die heerlikste gebak. As jy egter gelukkig was, kon jy haar in haar naaldwerk kamer sien waar sy besig was om meesterstukke te maak. Borduurwerk, gareverf (thread painting), breiwerk of selfs appliek. Ek het nou nog 'n rokkie wat sy vir my gemaak het. 'n Pragtige blou gebreide rokkie met 'n pienk rosie aan die voorkant. Sy het selfs vir my poppe klere gemaak! Daar was niks wat hierdie vrou nie kon doen met naald en gare nie. En ek glo 'n bietjie van haar liefde daarvoor is aan my oorgedra, maar ek wens ek kon net 'n druppel van haar ongelooflike talent gekry het.

Maar nou, al die pragtige blomme en kunswerke, alles wat sy met soveel liefde en oorgawe gemaak het, treur saam met ons almal.

My liefste Ouma, rus in vrede! Dankie vir al die wonderlike herninneringe.


She was always busy with her hands. She would be in the garden planting new flowers or doing some pruning. Or she would be in the kitchen busy with some wonderful baking. But, if you were lucky to find her in her sewing room, then you would see her making a masterpiece. Embroidery, thread painting, knitting or even applique.  I still have a little dress she made for me. A lovely knitted blue dress with a pink rose in the front. She even made some clothes for my dolls! There was nothing that she couldn't do with needle and thread. I do believe that some of her love for that was passed down to me, but I wish I could have only a drop of her talent!

But now, all the lovely flowers and the artwork, everything she made with so much love and passion, mourn with us all.

Dearest Grandmother, rest in peace! Thank you for all the wonderful memories.

1934 - 2013

Monday, 18 February 2013

Onproduktief

Ek het hierdie maand regtig 'n onproduktiewe maand gehad! My naaldwerk masjien was in vir 'n diens en met al die baie reën wat ons die laaste ruk het, het die elektrisiteit ook nie altyd saamgespeel nie. Die gevolg is dat:
- ek baie min vordering gemaak met my borduurwerk
- ek geen stikwerk gedoen het nie
- behalwe vir 'n nuwe kwilt beplan, ek geen ander kwiltwerk of snywerk gedoen het nie

I did not have a very productive month at all! My sewing machine went for a service and with all the rain we have been getting the last while, the electricity isn't playing along as well. The result is that:
- I have made very little progress on the embroidery project
- I haven't done any sewing
- except for planning my next quilt, I haven't done any quilting or cutting

Dus, in plaas daarvan dat ek vir julle kwiltwerk foto's wys, wys ek eerder vir julle foto's van die oulike hond wat ons buurvrou oppas. Die hond is vroeër die jaar langs die pad opgetel en sy eienaars het nog nie na hom kom soek nie. Buurvrou pas nou vir "Pooch" op, totdat hulle vir hom 'n nuwe huis kan kry. Pooch het homself baie tuis gemaak tussen my en buurvrou en het reeds by elke huis 'n kombersie om op te lê en al sy gunstelling lê-plekke in die huis is ook uitgekies...

So, instead of showing you quilting pictures, I am going to show you pictures of the cute dog that our neigbour is looking after. The dog was found on the streets earlier the year and his owners still haven't come to claim him. Our neighbour  is looking after "Pooch" until a new home is found for him. Pooch already made himself home between the neigbours and us. At both houses he has a blanket to sleep on and all his favourite snooze-spots have also been chosen around the house...
Tot later / Until later

Sunday, 13 January 2013

Hallooo!!!

Die fees seisoen is nou weer iets van die verlede, almal is terug werk toe en die "rat race" het weer begin. Hier by ons is dit ook die geval. Maar, hier is 'n paar goedjies wat gebeur het terwyl ons almal heerlike fees gevier het:

The festive season is now again something of the past, everybody is back at work and the "rat race" started all over. Here it is also the case. But, here is a few things that happened while we were all celebrating in the festivities:

Ek het vir Manlief vir Kersfees 'n "fleece" Pikkewyn gemaak. Ek het die patroon uit 'n tydskrif gekry. Manlief is tans pikkewyn-mal en hierdie was die perfekte geskenk aan hom.

I made a fleece penguin for Hubby for Christmas. I found the pattern in a magazine. Hubby is currently penguin crazy, so this was the perfect gift for him.Gepraat van Kersfees, ek het hierdie jaar besluit om nog 'n kerskwilt te maak. Aangesien ek hierdie wil kwilt wanneer ek daarvoor kans sien en nie omdat ek moet nie, begin ek sommer nou. Mens weet nooit hoeveel tyd ek gaan hê nie. Die kwilt bestaan uit borduurwerk en bietjie stikwerk. Ek het hierdie patroon ook uit 'n tydskrif gekry.

Speaking of Christmas, I decided to make another Christmas quilt this year. Since I want to quilt this year as I feel like it and not because I must, I decided to start now. Nobody knows how much time I will have to spend on quilting this year. I also got this pattern from a magazine.Die prentjie is op Muslin afgetrek en sodra ek al die borduurgare het, sal ek aan die werk spring hiermee. Hierdie is ook die eerste blok van 12.

The picture is traced unto Muslin and as soos as I have all the embroidery thread, I will start working on this one. This is also the first block of 12.

Ons het dan ook Nuwejaar met 'n groot "bang" begin. Op 3 Januarie het Sikloon Dumile verby ons gegaan. Die sikloon het ons suster eiland - Reunion - ten volle getref, maar het 300km Wes van ons verby gegaan. Afgesien daarvan het ons rowwe winde en reën gehad. Dit was wel 'n kategorie 1 sikloon, maar dit gee jou 'n idee van wat Moeder Natuur kan doen.

We started the New Year with a big "bang". On 3 January, Cyclone Dumile passed us by on the West. The cyclone hit our sister island - Reunion - full on, but only passed us at about 300km away. Despite that, we had some strong winds and rain. Although is was only a category 1 cyclone, it does give you the idea of what Mother Nature can do.As 'n mens in ag neem dat ons nie gewoonlik branders kry nie, a.g.v. die koraal rif rondom die eiland, is hierdie branders ongelooflik. Julle kan dan ook die idee van die wind kry in die tweede foto.

If you keep in mind that we don't normally get waves, due to the coral reef around the island, than these are amazing! You can get the idea of the wind in the second photo.

Dis al vir nou. Groete!

That is all for now. Regards!